Je bevindt je hier:

Data Stories onder de loep

Wat zijn Data Stories en hoe maak je een Data Story? Onderzoek dat gedreven wordt door data-analyses. In deze blog belicht ik het belang van het project SANE dat het voor onderzoekers mogelijk maakt om data-analyses uit te voeren in een afgeschermde omgeving. Tevens deel ik hieronder de inzichten, resultaten en recente ontwikkelingen van andere projecten waaraan we deelnemen.

Wat zijn Data Stories en hoe maak je een Data Story? Onderzoek dat gedreven wordt door data-analyses. In deze blog belicht ik het belang van het project SANE dat het voor onderzoekers mogelijk maakt om data-analyses uit te voeren in een afgeschermde omgeving. Tevens deel ik hieronder de inzichten, resultaten en recente ontwikkelingen van andere projecten waaraan we deelnemen.

Laptop die in een donkere omgeving staat en half open staat

Op de afdeling Onderzoek en Erfgoed bij Beeld & Geluid zetten we ons in om (AV)collecties toekomstbestendig te maken en hun betekenis voor de samenleving beter te begrijpen. Dat doen we voor erfgoedprofessionals, onderzoekers en onderzoeksjournalisten. 

In deze blog zet ik de volgende projecten centraal: 

  • SANE Project: onderzoek in een afgeschermde omgeving 
  • Mediaoorlog: audio op papier 
  • EUScreen Symposium: datadeling in Europa 
  • RECHARGE: maak jouw erfgoedorganisatie financieel duurzaam

 

Laptop die open op een tafel staat in een donkere omgeving

SANE: onderzoek in een afgeschermde omgeving

Hoe vaak is het onderwerp klimaatverandering de afgelopen 10 jaar in het nieuws geweest? En hoe vaak komt het woord ‘nepnieuws’ voor in Nederlandse actualiteitenprogramma’s? Dit zijn voorbeelden van ‘Data Stories’: onderzoek dat gedreven wordt door data-analyses. 

Binnen het project SANE wordt het probleem aangepakt van het online beschikbaar stellen van datasets voor onderzoekers, omdat dit niet altijd mogelijk is vanwege rechtenkwesties. SANE geeft onderzoekers de mogelijkheid om data-analyses uit te voeren in een afgeschermde omgeving. Resultaten van de analyses worden bewaard in de afgeschermde omgeving en worden na afloop door Beeld & Geluid beschikbaar gesteld aan de onderzoeker. De gegevens worden vervolgens verwijderd zodra het onderzoek is afgerond. Ik hecht veel waarde aan dit soort projecten omdat ze de invloed van media op de maatschappij helpen verduidelijken.

Op dit moment vinden er pilots plaats met onderzoekers. Ze gebruiken de Media Suite als platform om datasets te selecteren en items te kunnen zoeken, bekijken en annoteren. Daarnaast maken ze gebruik van SANE om data-analyses uit te voeren. Met deze gecombineerde aanpak bieden we onderzoekers een uitgebreide set aan tools om aan de slag te gaan met het archief van Beeld & Geluid.

Tijdens een webinar werd SANE geïntroduceerd, met een demonstratie van de online omgeving. 

SANE project
Campagnebeeld van Mediaoorlog met witte letters op een roze achtergrond

Audio op papier

Vorig jaar organiseerde Beeld & Geluid verschillende publieksactiviteiten rondom het project Mediaoorlog waarbij de invloed van oorlogspropaganda centraal stond. Mediaoorlog startte in 2020 met een historisch onderzoek naar propaganda tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik vind dit een relevant project omdat er voor het eerst systematisch onderzoek werd gedaan naar gedigitaliseerde mediabronnen uit deze periode, het radio-archief van Beeld & Geluid en de krantendatabank Delpher van de Koninklijke Bibliotheek werden hiervoor geraadpleegd. Dat is tevens waarom het ook interessant is om het recente artikel van onderzoekers Vincent Kuitenbrouwer en Marjet Brols in VIEW journal te lezen waarin zij reflecteren op kranten- en radio-bronmateriaal en de verschillen in de beschikbaarheid van deze twee bronverzamelingen. Het voornaamste probleem ligt in het gedigitaliseerde radioarchief, dat slechts een relatief kleine hoeveelheid audio bevat en de enorme hoeveelheid documenten, zoals transcripten en monitoringrapporten, buiten beschouwing laat. Het artikel benadrukt hoe belangrijk deze vorm van 'audio op papier' is, die eerder over het hoofd is gezien door onderzoekers en archivarissen. 

Artikel in View Journal
Collega Kelly Hazejager aan het presenteren achter een tafel op conferentie

Datadeling in Europa 

In december vorig jaar bezocht een aantal Beeld & Geluid collega’s het EUScreen Symposium in Athene. Het symposium ging over het belang van Europese dataruimtes. Het delen van data in culturele en creatieve industrieën in Europa bevordert samenwerking en opent de deur naar nieuwe zakelijke kansen. Als partner van EUscreen en leverancier van onze collectie data die door heel Europa geraadpleegd wordt, hebben onze collega's tijdens het symposium een aantal presentaties gegeven. Het is leuk om te horen en te zien hoe waardevol dit soort projecten zijn en hoe wij daar als Beeld & Geluid aan bijdragen.Van het delen van data tot het creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen culturele en creatieve industrieën: de presentaties van onze collega’s waren divers. Lees in het blog van EUScreen alles over dit evenement.

lees het EUScreen blog
Beeldmerk van Recharge Next met de kleuren roze en blauw

Maak jouw erfgoedorganisatie financieel duurzaam

Wil jij als erfgoedinstelling financieel duurzaam worden en succesvolle partnerschappen ontwikkelen én behouden? Heb je een innovatief idee of een uitgewerkte casus klaarliggen? Binnen het RECHARGE-project roept RECHARGE NEXT erfgoedorganisaties op om voorstellen in te dienen voor het ontwikkelen van zogenaamde ‘living labs’ en het testen van participatieve culturele bedrijfsmodellen. RECHARGE zal 6 voorstellen selecteren, waarbij elk geselecteerd voorstel €10.000 en professionele begeleiding ontvangt om bedrijfsmodellen te implementeren die culturele participatie bevorderen. De aanvraagperiode loopt van 19 januari tot 29 februari. Beeld & Geluid is enthousiast deelnemer aan het RECHARGE-project, dat zich richt op duurzame partnerschappen tussen culturele erfgoedinstellingen, bedrijven en lokale gemeenschappen. Hierdoor kunnen erfgoedorganisaties actief diverse manieren verkennen om financieel duurzamer te worden en langdurige partnerschappen te onderhouden.

Meld je voorstel aan

Wil je meer weten over alle activiteiten die we doen bij Beeld & Geluid op het gebied van onderzoek en erfgoed, en hoe die bijdragen aan onze missie om ieders leven in media te versterken? Word dan lid van de Onderzoek en Erfgoed nieuwsbrief.