Je bevindt je hier:

‘Big Erfgoed Data’ in de Media Suite

Het infrastructuurproject CLARIAH en Beeld & Geluid lanceerden vandaag de Media Suite, een online omgeving die het mogelijk maakt om onderzoek uit te voeren met grootschalige multimediale erfgoedcollecties. Honderdduizenden uren aan audiovisueel materiaal komen hierdoor beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.

Het infrastructuurproject CLARIAH en Beeld & Geluid lanceerden vandaag de Media Suite, een online omgeving die het mogelijk maakt om onderzoek uit te voeren met grootschalige multimediale erfgoedcollecties. Honderdduizenden uren aan audiovisueel materiaal komen hierdoor beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.

Lancering Media Suite

Lancering van de Media Suite door Beeld & Geluid en CLARIAH.

Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, Eye Filmmuseum, Data Archiving and Networked Services (DANS) en de Koninklijke Bibliotheek stellen grote delen van hun gedigitaliseerde collecties beschikbaar via de Media Suite. De verwachting is dat meer instellingen de komende jaren zullen volgen en hun rijke archieven beschikbaar maken voor onderzoekers. Tot voor kort waren de collecties van deze instellingen vaak enkel op locatie toegankelijk voor onderzoekers, onder meer vanwege auteursrechten en beperkingen vanwege privacy. Dankzij de landelijke ICT-infrastructuur die in CLARIAH wordt gebouwd, kunnen collecties door onderzoekers ook online worden geraadpleegd, bijvoorbeeld via de Media Suite die media-collecties op één ‘virtuele’ plek samenbrengt. Onderzoekers kunnen hier putten uit een grote schat aan data die we aanduiden met de term “multimedia”: geluid, (bewegend) beeld, en tekst in diverse bronnen zoals radio, televisie, film, oral history, kranten, omroepgidsen, kijk- en luistercijfers, filmposters en foto’s. Hiermee wordt ‘Big Erfgoed Data’ in samenhang toegankelijk gemaakt voor onderzoek.

Onderzoekers en studenten

Onderzoekers en studenten uit onder meer de geestes- en sociale wetenschappen kunnen met behulp van hun universitaire medewerkers- of studentenaccount inloggen op de Media Suite via mediasuite.clariah.nl en kosteloos gebruik maken van de aanwezige collecties voor onderzoek.  Om hen te ondersteunen bij het werken met de grootschalige en zeer gevarieerde collecties, biedt de Media Suite tools voor het doorzoeken, verkennen en analyseren van de data, het bekijken van mediaobjecten, het browsen door audio en video, het maken van annotaties en visualisaties en het ordenen, bewaren en exporteren van onderzoeksdata.

Ga naar de Media Suite

Werkproces van onderzoekers

De Media Suite is ontworpen met  het werkproces van de gemiddelde onderzoeker (de ‘use case’) in het achterhoofd. Dit werkproces bestaat doorgaans uit meerdere fasen zoals een fase waarbij vanuit een helikopter blik gekeken wordt naar relevante patronen in data (zogenaamde ‘distant reading’) en een fase waarbij heel nauwgezet naar één enkele bron wordt gekeken (het zogenaamde ‘close reading’). Een andere belangrijke fase is de fase waarin onderzoekers de resultaten van het onderzoek verwoorden in tekst met beelden (visualisaties) en tot publicatie van het onderzoek overgaan in een wetenschappelijk tijdschrift. Tenslotte moet al het materiaal dat voor het onderzoek is gebruikt netjes worden opgeslagen en bewaard op een manier dat er blijvend naar kan worden terugverwezen.

Primitieven

De Media Suite biedt voor deze verschillende fasen van onderzoek de nodige hulpmiddelen. Bij de ontwikkeling van deze hulpmiddelen (in de Media Suite aangeduid met ‘tools’) zijn we uitgegaan van de ‘scholarly primitives’, het idee dat elke onderzoeker ongeveer dezelfde set van gereedschappen nodig heeft tijdens de verschillende fasen van onderzoek. Bijvoorbeeld, een onderzoeker moet gegevens kunnen vinden (‘discovery’), annotaties kunnen maken, data kunnen vergelijken, kunnen verwijzen, data kunnen selecteren en groeperen, of data kunnen visualiseren.

Organisatie van de Media Suite

De verschillende fasen van onderzoek zijn voor elke onderzoeker toch net weer wat anders. Daarom is de Media Suite niet georganiseerd via de fasen van onderzoek maar via de assen: (i) data, welke data collecties zijn er beschikbaar in de Media Suite, (ii) tools, nodig om met de data te werken zoals inspecteren van de metadata, (exploratief) zoeken, vergelijken, en selecteren, en (iii) workspace, een eigen ruimte voor de onderzoeker waarin geselecteerde data en annotaties in projecten kunnen worden opgeslagen. Naast een intuïtief en duidelijk design met veel aandacht voor gebruiksgemak, is er veel energie gestoken in documentatie en hulp bij het gebruik van de Media Suite met een FAQ en filmpjes die de werking van onderdelen uitleggen.  

Over Media Suite

De Media Suite is ontwikkeld in nauwe samenwerking met geesteswetenschappers en computerwetenschappers van onder meer de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam. Het is een state-of-the-art onderzoeksomgeving die gebruik maakt van Artificiële Intelligentie, zoals spraak- en beeldherkenning, om geautomatiseerd collecties te beschrijven en zo fijnmazig zoeken en ‘data science’ mogelijk te maken. De onderzoeksomgeving en de digitale CLARIAH infrastructuur is internationaal gezien zeer vernieuwend en maakt Nederland koploper in de digitale geesteswetenschappen. De Media Suite wordt beheerd door het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, één van de CLARIAH Centers in de CLARIAH Infrastructuur.

Blijf op de hoogte van alle activiteiten op het gebied van onderzoek!