Je bevindt je hier:

Beeld & Geluid trotse deelnemer aan Geheugen van Nederland

Het samenbrengen van digitale collecties van kleine en grote erfgoedinstellingen van over het hele land is een succes: meer dan 4 miljoen mensen zijn, sinds de start van de campagne in juli 2020, met verhalen van meer dan 70 erfgoedinstellingen in aanraking gekomen. Vaak gepaard met een hoge betrokkenheid. Nu, na ruim anderhalf jaar, hebben we meer dan 100 verbonden verhalen verteld. Een goed moment om als campagnemanager van Geheugen van Nederland het succes van de campagne toe te lichten.

Het samenbrengen van digitale collecties van kleine en grote erfgoedinstellingen van over het hele land is een succes: meer dan 4 miljoen mensen zijn, sinds de start van de campagne in juli 2020, met verhalen van meer dan 70 erfgoedinstellingen in aanraking gekomen. Vaak gepaard met een hoge betrokkenheid. Nu, na ruim anderhalf jaar, hebben we meer dan 100 verbonden verhalen verteld. Een goed moment om als campagnemanager van Geheugen van Nederland het succes van de campagne toe te lichten.

Logo Geheugen van Nederland

Een nationaal podium voor digitaal erfgoed

Geheugen van Nederland is een campagne die in juli 2020 gelanceerd werd. Eind 2020 mocht ik de activiteiten voortzetten vanuit mijn nieuwe rol als campagnemanager om het nationale podium voor digitaal erfgoed verder te vergroten. Op ons podium worden op creatieve en inspirerende wijze digitale collecties van erfgoedinstellingen gepresenteerd. De redactie selecteert verhalen die tot stand zijn gekomen uit (een samenwerking tussen) Nederlandse instellingen. In de vorm van video’s, afbeeldingen en andere vormen van digitale collecties worden deze ‘verbonden verhalen’ op de (social) kanalen van Geheugen van Nederland gepubliceerd.

Ik denk dat het samenbrengen van digitale collecties van verschillende instellingen de rijkheid van ons erfgoed vergroot en dat dat ook nog nieuwe perspectieven oplevert. Voor het publiek is het namelijk niet relevant waar de collecties zijn opgeslagen, maar vooral: waar (en hoe?) zijn ze te zien? Het verschil zit hem in de benadering: voor wie doen we het? Er zijn zo ontzettend veel instellingen, die terecht, hele trotse collectiehouders zijn. Maar vaak genoeg komt het voor dat de prachtige collecties van instellingen slechts door een beperkte groep worden gezien. Ik ben ervan overtuigd dat we dankzij het samenbrengen van de collecties meerwaarde aan beide kanten creëren: erfgoedinstellingen zien een toename aan (digitale) bezoekers voor hun erfgoedplatform en het publiek komt vaker in aanraking met inspirerende verhalen uit ons rijke verbonden erfgoed.

The Beatles tijdens hun optreden in Treslong

The Beatles tijdens hun optreden in Treslong

Wat doet Beeld & Geluid?

Beeld & Geluid is vanuit Netwerk Digitaal Erfgoed niet alleen één van de initiatiefnemers van deze campagne, ook uit haar eigen archief worden regelmatig thema’s samengesteld en verhalen verteld. Een goed voorbeeld van zo’n verhaal is de TILT ‘Van flop naar top [2000]’. De Beatles zijn als geen ander vertegenwoordigd in de welbekende ‘lijst der lijsten’, maar waren niet altijd zo ongekend populair. De Nederlandse ‘Beatlegekte’ kent dan ook een flinke geschiedenis. Net als Beeld & Geluid, doken ook Meertens Instituut en Erfgoed Brabant in de archieven om het thema ‘Muziek voor Publiek’ aan te vullen met verhalen. 

Met ruim 13 bijdragen aan 6 thema’s is de content van Beeld & Geluid meer dan 6 miljoen keer gezien via Geheugen van Nederland. Daar is meer dan 1,7 miljoen keer interactie op vertoond. Als hofleverancier van content voor de campagne is Beeld & Geluid trots dat de beelden en verhalen uit ons archief in nieuwe contexten worden geplaatst en aan een nieuw publiek wordt gepresenteerd. 

Screenshot van Beatles-post op Instagram met uitgelichte reacties

Behoefte van publiek 

Als campagneleider heb ik gemerkt dat de resultaten uit de campagne ons veel leren over de behoefte van het algemene publiek op social media naar verhalen uit ons gezamenlijke digitaal erfgoed. 

Reacties van het publiek zoals ‘Mooi! (...) Laat maar zien en vertel de betekenis!’ en ‘Is toch geweldig…! ??’ zijn vaker regel dan uitzonderingen. Tot nu toe zagen wij dan ook geen onderscheid in successen tussen verhalen van kleine of grotere instellingen. Een indicatie dat de impact van erfgoed online niet afhankelijk hoeft te zijn van waar het vandaan komt - maar waar het naartoe gaat. Wat ik hieruit opmaak is dat er altijd interesse is in verhalen uit ons gezamenlijke erfgoed. Als het maar daar wordt aangeboden waar het publiek aanwezig is.

Méér verbonden verhalen!

Hoewel de campagnecontent redactioneel wordt samengebracht, sorteren we voor op de digitale transitie die de komende jaren binnen erfgoedinstellingen plaatsvindt. Gestuwd door het Netwerk Digitaal Erfgoed zullen erfgoedinstellingen steeds vaker erfgoed aanbieden op een wijze waarop digitale collecties gemakkelijk naar elkaar toe verwijzen en digitale collecties ‘cross-platform’ toegankelijk worden voor publiek. Met Geheugen van Nederland worden we een herkenbaar merk voor het publiek waarin we collecties van erfgoedinstellingen etaleren en het publiek op weg helpen in hun reis naar erfgoedcollecties van instellingen die voor hen relevant zijn. 

Het komende jaar (2022) zal onder andere in het teken staan van het nog verder vergroten van de zichtbaarheid én herkenbaarheid van het merk Geheugen van Nederland. We zullen meer erfgoedinstellingen aantrekken voor de campagne om hun verhalen te delen en de instellingen zullen een actievere rol spelen in het uitdragen van het merk.

Met de campagne hoop ik dat we het publiek blijvend kunnen inspireren met verhalen uit ons rijke verbonden erfgoed en instellingen op een duurzame wijze kunnen blijven bedienen om een groter en nieuw publiek te bereiken. En dat er nog meer instellingen aansluiten bij Geheugen van Nederland, zodat we samen de zichtbaarheid van als onze mooie rijke verbonden erfgoed vergroten en daar gezamenlijk van profiteren. 

Op naar de volgende 100 verhalen!

Meer Geheugen van Nederland?

 

Volg Geheugen van Nederland op FacebookInstagram of op de campagnewebsite

Deelnemen met digitale collecties van jouw erfgoedinstellingen? We helpen je graag op weg!

Neem contact op met info@geheugenvannederland.nl of meld je aan voor de nieuwsbrief.