Je bevindt je hier:

Beeld & Geluid onderzoeksbeurzen toegekend

Dit jaar stelde Beeld & Geluid voor de tweede keer twee onderzoeksbeurzen beschikbaar waarmee onderzoek naar onderbelichte thema’s of collectie-onderdelen in het archief van Beeld & Geluid wordt bevorderd. Dit jaar werd specifiek gevraagd om voorstellen die issues rondom representatie en diversiteit uitlichten. Inmiddels zijn twee van de ingediende voorstellen gehonoreerd. In deze blogpost lees je over deze twee projecten.

Dit jaar stelde Beeld & Geluid voor de tweede keer twee onderzoeksbeurzen beschikbaar waarmee onderzoek naar onderbelichte thema’s of collectie-onderdelen in het archief van Beeld & Geluid wordt bevorderd. Dit jaar werd specifiek gevraagd om voorstellen die issues rondom representatie en diversiteit uitlichten. Inmiddels zijn twee van de ingediende voorstellen gehonoreerd. In deze blogpost lees je over deze twee projecten.

Eleanor Roosevelt met de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens in 1949. FDR Presidential Library & Museum CC-BY

Sociale gelijkheid in Nederlandse en Europese media - Nanka de Vries 

In 1950 maakte Anna Eleanor Roosevelt als officieel diplomaat voor de VN een historische ‘good will’ tour door Europa. Als reisgezelschap nam zij Mr. Josh White mee, een Afro-Amerikaanse zanger. Dit veroorzaakte een schokbeweging in de media. Gedurende de rest van de jaren ’50 verscheen Mrs. Roosevelt geregeld in de media met betrekking tot sociale gelijkheid en burgerrechten. In interviews en documentaires liet ze zich uit over de “rassenkwestie in Amerika”, de “rechten van de mens” en bezocht ze “gesaneerde stadswijken in Washington D.C”. In dit project wordt door onderzoeker Nanka de Vries onderzocht hoe zij, een leider van wereldformaat, de Europese en Nederlandse media (EBU, NTS, radio, Polygoon Wereldnieuws) gebruikte om deze zaken aan te kaarten. 

Nanka de Vries is promovendus aan de Universiteit Leiden/Roosevelt Institute for American Studies te Middelburg. Na het voltooien van haar twee masters in de sociale en politieke wetenschappen, heeft zij gewerkt voor o.a. de Sri Lankaanse ambassade te Den Haag en bij de Permanente Vertegenwoordiging van Sri Lanka voor de Verenigde Naties in New York. Met deze onderzoeksbeurs kan zij haar promotie-onderzoek uitbreiden en verder verdiepen, door met name te kijken naar de media uit de collectie van Beeld & Geluid.

Hoe Oranje kleur kreeg - Gijs van Campenhout

Het medium televisie oefent een sterke kracht uit op de beeldvorming van mensen. Daarbinnen is de populariteit van voetbal op televisie erg hoog, de sport kan gezien worden als één van de meest zichtbare voorbeelden van etnische diversiteit. Dit alles maakt het interessant om aan de hand van het (live) gegeven commentaar van Nederlandse journalisten op het diverser worden van de selectie van Oranje te kijken hoe betekenisgeving aan etnische diversiteit op de Nederlandse televisie zich heeft ontwikkeld door de tijd heen. Het voorgestelde onderzoek zal een tijdsspanne van 60 jaar beslaan: van Humphrey Mijnals’ debuut in Oranje in 1960 tot en met het ‘enough is enough’-statement tegen racisme in het voetbal van de Oranje-internationals eind 2019.

Gijs van Campenhout is promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, afdeling Geschiedenis. Vanuit een wereldhistorisch perspectief houdt hij zich bezig met de paradox rondom de selectie van voetballers met een migratieachtergrond in nationale voetbalteams. In zijn onderzoeken gebruikt Van Campenhout het internationale voetbal als een prisma om een bijdrage te leveren aan de debatten rond internationale migratie, burgerschapskwesties en discussies over nationale identiteit. Met deze onderzoeksbeurs kan hij specifiek inzoomen op de ontwikkelingen in het Nederlands elftal en de Nederlandse samenleving in de genoemde periode.

De komende maanden gaan de onderzoekers aan de slag. De eindresultaten kun je hier in de loop van 2021 verwachten. Meer weten over onderzoeksmogelijkheden bij Beeld & Geluid? Neem contact op met Jesse de Vos: jdvos@beeldengeluid.nl.