Je bevindt je hier:

Archiveren van His Name is my Name

Beeld & Geluid werkt samen met kunstenaarsduo Eline Jongsma en Kel O'Neill (Jongsma + O'Neill) aan een onderzoek om een van hun projecten veilig te stellen. Het onderzoek draait om de acquisitie van Jongsma en O'Neill's 'His Name is My Name' (HNiMN), een interactieve en meeslepende Instagram documentaire.

Beeld & Geluid werkt samen met kunstenaarsduo Eline Jongsma en Kel O'Neill (Jongsma + O'Neill) aan een onderzoek om een van hun projecten veilig te stellen. Het onderzoek draait om de acquisitie van Jongsma en O'Neill's 'His Name is My Name' (HNiMN), een interactieve en meeslepende Instagram documentaire.

Fragment uit insta docu my name is his name

HNiMN heeft verschillende prijzen ontvangen, waaronder de IDFA DocLab Special Jury Award for Creative Technology in 2022. Samen met hen verkennen we de archivering van deze interactieve documentaire om ervoor te zorgen dat deze wordt veiliggesteld als onderdeel van ons digitale culturele erfgoed. In deze blog zullen we een inkijk geven in de eerste stappen van het archiveringsproces.

HNiMN is een combinatie van geavanceerde immersieve media, Nederlandse geschiedenis, erfgoed en documentaire storytelling. Deze online documentaire begint bij een familieverhaal dat zich tijdens de Tweede Wereldoorlog afspeelde. Gaandeweg breidt het zich uit met onderwerpen die het publiek opnieuw in contact brengen met dit deel van de Nederlandse geschiedenis. 

Tekening met huisjes en man in het midden

Case: His Name is My Name

HNiMN vertelt het verhaal van Gerrit Jongsma, overgrootvader van Eline Jongsma. Gekke Gerrit', zoals hij werd genoemd, was een berucht lid van de NSB tijdens de Tweede Wereldoorlog. De verhaallijn is een combinatie van familiegeheimen, intergenerationeel trauma en de erfenis van de Tweede Wereldoorlog. Een gefragmenteerde geschiedenis, bij elkaar gepuzzeld uit archieven en familieherinneringen. Al scrollend door de Instagrampagina ontvouwt het verhaal zich en word je deel gemaakt van de echo’s van de gebeurtenissen op het heden.

Tekening met meisje met zwart haar in het midden

De onderzoeksaanpak

Vanwege de korte levenscyclus van opkomende media en de snelle veroudering nemen we als Beeld & Geluid deel aan initiatieven die bijdragen aan het zoeken naar en bieden van oplossingen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat digital born collecties, zoals immersieve media, games en websites worden doorgegeven aan nieuwe generaties? Hoe kunnen we relevant digital born materiaal technisch verzamelen en bewaren als cultureel erfgoed?

Obstakels

Zoals verwacht kwamen we tijdens het archiveringsproces van HNiMN verschillende obstakels tegen. We benaderen deze als kansen om mogelijke oplossingen te testen en als manier om de beperkingen van de infrastructuur van ons archief te omzeilen.

Grenzen van het archief

Beeld & Geluid is een audiovisueel archief, bedoeld voor televisie en radio, waardoor het een hele uitdaging was om digitaal materiaal te bewaren dat gemaakt is voor een social media platform. De oplossing is om pragmatisch te werk te gaan: werken met de systemen die we hebben, het bewaren van de video's, audio en beelden, en in dit geval schermopnames. We gaan in de toekomst op zoek naar partners of software die ons kunnen helpen bij het bewaren van immersieve media in hun oorspronkelijke vorm.

Webarchief

We werken met Archive-IT, een externe partner voor webarchivering, waarmee we websites kunnen crawlen om ze zo te bewaren dat ze toegankelijk blijven, zelfs nadat de oorspronkelijke website ontoegankelijk is geworden. Hoewel dit werkt voor de meeste websites in onze collectie, werkt het (nog) niet voor de meeste sociale media, waaronder Instagram. De belangrijkste barrière wordt veroorzaakt door de aanmeldingsvereiste. Omdat de tool ons niet toestaat om in te loggen, kunnen we Instagram niet crawlen op een manier die bewaring en toegang mogelijk maakt. Om deze reden hebben we een representatie van HNiMN op Gramhir.com gecrawld. Deze website vereist geen login, dus alle berichten kunnen worden bekeken. Het profiel zelf wordt in een andere context getoond en ziet er anders uit dan het origineel. Op het moment dat we deze blog schrijven, is Gramhir als platform niet meer in gebruik als toen we het gebruikten voor archiveringsdoeleinden. Dit wijst op een belangrijk probleem: software is onbetrouwbaar en hulpmiddelen raken snel verouderd.

Om de volledige pagina vast te leggen en te archiveren, hebben we besloten om de crawl aan te vullen met schermopnames. Dit was succesvol in het behouden van de look en feel van de Instagram-pagina. Het is echter arbeidsintensief en het is niet de pagina zelf die bewaard blijft, maar eerder een vorm van documentatie.

tekening van een huis in de verte

Next steps

We zijn nog bezig met het verzamelen van al het materiaal om een compleet overzicht van HNIMN te krijgen. Bijvoorbeeld de augmented reality add-on die als aanvulling wordt gepresenteerd bij de Instagram pagina story. Elk preserveringsproject is een doorlopend onderzoek naar de beste manier van bewaring, daarom blijven we zoeken naar de juiste tools om dit materiaal te archiveren. 

Speciale dank gaat uit naar Eline Jongsma en Kel O'Neill voor hun vertrouwen tijdens dit project.