Je bevindt je hier:

1000ste item op Open Beelden beschikbaar voor hergebruik

Ruim een jaar geleden lanceerde het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid in samenwerking met Nederland Kennisland het open mediaplatform Open Beelden. Het platform biedt toegang tot audiovisueel archiefmateriaal uit collecties die eenvoudig en legaal hergebruikt kunnen worden. Ter gelegenheid van de wereldwijde UNESCO audiovisueel erfgoeddag, is op 27 oktober het 1000ste item geüpload. Het betreft een Polygoonjournaal over het filmarchief van de RVD. Dit filmarchief is tegenwoordig onderdeel van de collectie van Beeld & Geluid en wordt gedigitaliseerd dankzij Beelden voor de Toekomst.

De beschikbaarstelling van het materiaal op Open Beelden is gebaseerd op het Creative Commons-licentiemodel. Creative Commons biedt rechthebbenden de vrijheid om op een flexibele manier met hun auteursrechten om te gaan, om zo hun materiaal beschikbaar te stellen aan anderen en expliciet te vermelden onder welke vrijheden en restricties dit gebeurt. Voor het gros van het materiaal op Open Beelden geldt dat iedereen het materiaal mag hergebruiken, mits voorzien van een bronvermelding en zolang men afgeleide werken onder dezelfde voorwaarden beschikbaar stelt. Dit maakt het materiaal bijvoorbeeld geschikt voor hergebruik binnen Wikipedia, wat inmiddels ook veelvuldig gebeurt.

De impact hiervan is enorm. In maart werd gemeten dat de artikelen op Wikipedia die met videomateriaal van Open Beelden zijn verrijkt in één maand tijd door meer dan 500 duizend mensen werden bekeken. De ontwikkeling van het platform staat niet stil: Binnenkort wordt ‘versie 2’ gelanceerd met de mogelijkheid voor partners om een portaal in te richten en van eigen ‘branding’ te voorzien (bijvoorbeeld partner.openbeelden.nl). Hiermee biedt Open Beelden uiteenlopende partijen de mogelijkheid in de open filosofie en infrastructuur te delen en hun collecties beschikbaar te stellen voor hergebruik. Dit past in de ambitie van Open Beelden om een centraal platform voor open audiovisuele bronnen te vormen, een audiovisuele ‘commons’.

De techniek van het platform is tevens open. Alle software die in het kader van Open Beelden wordt ontwikkeld is open source. Door gebruik te maken van open video formaten, webstandaarden en softwarecomponenten zijn er geen restricties aan hergebruik van het materiaal. Zo zijn de video’s op uiteenlopende (mobiele) platforms af te spelen

Open Beelden is ontwikkeld in het kader van het digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst.