Jaarverslag

Jaarverslag Beeld en Geluid

Ieder jaar maakt Beeld en Geluid een verslag over het vorige jaar. Het meest recente jaarverslag is hieronder te raadplegen. Eerdere jaarverslagen zijn op te vragen via beleid@beeldengeluid.nl

Jaarverslag 2016
bekijk onlinedownload (PDF)

Jaarverslag 2015 
download (PDF)