Projecten

Lopende projecten

Beeld en Geluid participeert in verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten. Hieronder staat een overzicht van de projecten waar Beeld en Geluid momenteel aan werkt.

Afgeronde projecten zijn hier te vinden.

AVEROS
AVEROS ontwikkelt een schaalbare, geautomatiseerde video-enhancement en -restauratieservice in de cloud.
The Bridge Hilversum
In het project wordt een installatie gerealiseerd met minimaal drie interactieve schermen op verschillende plaatsen in Hilversum.
CLARIAH
CLARIAH is een nationaal project dat een digitale infrastructuur ontwerpt om grote hoeveelheden data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines aan elkaar te koppelen en digitaal doorzoekbaar te maken.
CogNovo
CogNovo is een innovatief PhD-programma om onderzoeksopleidingen in het opkomende veld van cognitieve innovatie te bevorderen.
De Digitale Stad herleeft
In dit project wordt de oorsprong van de Nederlandse publieke ruimte op het internet (De Digitale Stad) voor huidige en toekomstige generaties bewaard en ontsloten.
DIVE+
Het DIVE+ project heeft als doel een innovatieve digitale omgeving voor contextanalyse en ontdekking van archiefmateriaal voor geesteswetenschappers te creëren.
Europeana DSI-2
Europeana Digital Service Infrastructure (DSI)-2 is het kernproject voor de ondersteuning van Europeana.
Framing the Dutch Landscape
In Framing the Dutch Landscape wordt onderzoek gedaan naar een verzameling historische voorlichtingsfilms verspreid door het Nederlandse Ministerie van Landbouw in de naoorlogse periode (1945-1985).
MediaNow
Het ontwikkelen en testen van open source zoekalgoritmen die het doorzoeken van grootschalige media-archieven mogelijk maken.
MijnCanon
Het project MijnCanon brengt aan de hand van canonobjecten en onderwerpen digitale collecties bijeen.
PREFORMA
De belangrijkste doelstelling van PREFORMA is om erfgoedinstellingen de volledige controle te geven over het proces van conformiteitstests.
Religion Renegotiated
In Religion Renegotiated: Faith-Based Organizations and the State in the Netherlands since the 1960s wordt historisch onderzoek gedaan naar de grondslag van het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van religieuze organisaties.
RE:VIVE
RE:VIVE brengt archieven en muzikanten samen om nieuwe producties te maken gebaseerd op en geïnspireerd door audiocollecties.
Talking You Trough
In Talking You Through:Traffic Information and Car Radio, 1950s-now wordt onderzoek gedaan naar het historische en hedendaagse gebruik van radio in het verkeer in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland van 1950 tot nu.
De tentoonstellingsmaker van de 21e eeuw
In De Tentoonstellingsmaker van de 21ste eeuw (TM21) wordt onderzoek gedaan naar de impact van een tentoonstelling op de bezoeker.