De magie van de media in een betoverend gebouw

De opdracht

Tekst: René Swetter
Sinds het einde van 2006 huist Beeld en Geluid in een spectaculair nieuw gebouw op het Media Park in Hilversum. Het gebouw, met zijn unieke glasgevel, indrukwekkende 'canyon' en imposante Atrium is op zichzelf meer dan een bezoek waard. Het gebouw weerspiegelt de missie en de organisatie van Beeld en Geluid. 

Beeld en Geluid is in 1997 ontstaan uit een fusie van drie audiovisuele archieven en een museum, met als taakstelling ‘het Nederlandse audiovisuele erfgoed te beheren, te conserveren en toegankelijk te maken voor een breed publiek’. Beeld en Geluid vormt vanaf dat moment weliswaar een bestuurlijke eenheid, maar bezit geen centrale vestiging. De diverse onderdelen zijn dan nog verspreid over negen locaties in zes gemeenten.

Om de opdracht waar te kunnen maken is een centrale locatie noodzakelijk. Er moest een gebouw komen dat meerdere functies kan vervullen:

  1. onderdak bieden aan een groot, veilig en professioneel archief
  2. een publieksgericht informatiecentrum herbergen
  3. een service-instelling zijn voor professionals èn voor een groot publiek ruimte bieden aan een attractief museum

Het antwoord

Beeld en Geluid heeft gekozen voor vestiging in het hart van de omroepwereld: het Media Park in Hilversum. Op die plaats vormt het Beeld en Geluid-gebouw de toegangspoort tot het hart en het geheugen van de wereld van de audiovisuele media.

Met het nieuwe gebouw voldoet Beeld en Geluid ruimschoots aan zijn opdracht. Sinds eind 2006 biedt het onderdak aan veel uiteenlopende activiteiten en is om zijn opvallende architectuur nu al internationaal beroemd.

Meer over het gebouw in het dossier Architectuur