Netwerken

AVA_Net

AVA_Net is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland. Het netwerk versterkt de positie van het audiovisuele erfgoed en biedt een (kennis)platform.

CLICKNL

Kennis- en innovatienetwerk CLICKNL is onderdeel van de Topsector Creatieve Industrie. CLICKNL brengt men-sen en middelen bij elkaar vanuit de gedeelde ambitie om de Nederlandse creatieve industrie tot internationale koploper te maken.

Dutch Media Innovators

Dutch Media Innovators (DMI) is een consortium dat bestaat uit een aantal bedrijven uit de digitale media-industrie. In het kader van het overheidsprogramma 'Partners for International Business' houdt het consortium zich bezig met het versterken en uitbreiden van activiteiten en kennisdelen richting de VS, met als focusgebied de westkust.

   

Europeana

Europeana is in het leven geroepen om Europees digitaal cultureel erfgoed te promoten en te ontsluiten voor toekomstige generaties. Een van de doelen is om Europa’s culturele erfgoed beschikbaar te stellen voor hergebruik.

EUscreen

EUscreen is de expert hub voor audiovisueel erfgoed in het domein van Europeana. Met zijn netwerk levert EUscreen een aanzienlijk deel van audiovisueel materiaal en data aan Europeana om zo bij te dragen aan een rijk en divers beeld van het Europese erfgoed.

FIAT/IFTA

FIAT/IFTA is de internationale federatie van omroep-archieven en vertegenwoordigt meer dan 250 audio-visuele organisaties wereldwijd. De federatie promoot internationale samenwerking en kennis-uitwisseling op het gebied van duurzame archivering, digitalisering en de online beschikbaarstelling van omroepmateriaal. 

   

Hilversum Media Campus

Hilversum Media Campus (HMC) is een initiatief van de Gemeente Hilversum, Beeld en Geluid en iMMovator dat aansluit bij het topsectorenbeleid. De campus ambieert om opleidingen voor media beter te verbinden met de vraag vanuit de mediasector. Versterken van de inter-nationale concurrentiepositie van de sector Media en ICT is het achterliggende doel.

Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid is in 2008 opgericht door organisaties uit de publieke sector en heeft als kerntaak de langdurige zorg voor digitale informatie in het publieke domein. Nationale en inter-nationale samenwerking vervullen daarbij een sleutelrol. 

Netwerk Digitaal Erfgoed

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) is een samen-werkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling van een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed.

   

Netwerk Oorlogsbronnen

Het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) wil samen bouwen aan een verbeterde digitale toegang tot de Nederlandse collectie over de Tweede Wereldoorlog. De doelstelling van het netwerk is de gezamenlijke collectiedata van de circa 400 instellingen met collecties over de Tweede Wereldoorlog beter bruikbaar en vindbaar te maken.

PrestoCentre

PrestoCentre is een internationale community, waarin experts, onderzoekers, beleidsvormers, publieke instel-lingen en onderwijsorganisaties samenwerken om de digitale toegang van cultureel erfgoed voor de lange termijn te verbeteren. PrestoCentre richt zich door middel van kennisuitwisseling, onderzoek en het uit-wisselen van ervaring op digitalisering en conservering.

UNESCO Memory of the world

Het Memory of the World-programma is in 1992 opge-start door UNESCO en zet zich in om de menselijke cul-tuur in handschriften, boeken, archiefstukken, teke-ningen en (audiovisuele) documenten toegankelijk te maken en te houden voor alle volkeren van de wereld.