Zoeken en bestellen

Bestellen voor privegebruik

Voor particulier gebruik kun je materiaal uit de collectie als download bestellen via zoeken.beeldengeluid.nl
Voor we je bestelling kunnen leveren, vragen we toestemming bij de rechthebbende van het materiaal. Lees meer...

Heb je vragen over zoeken en bestellen van materiaal? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op met het Klantcontactcentrum:

T 035 677 5555 (9.00 - 17.00 uur)
E klantcontactcentrum@beeldengeluid.nl

Zoeken in de collectie

Onze collectie is digitaal doorzoekbaar via de websites in.beeldengeluid.nl, zoeken.beeldengeluid.nl en openbeelden.nl.

Op in.beeldengeluid.nl kun je door de hele collectie struinen en de media die online beschikbaar is gesteld direct bekijken of beluisteren. Op zoeken.beeldengeluid.nl is alle metadata te doorzoeken en kun je fragmenten bestellen.

Gratis hergebruik op openbeelden.nl
Een beperkt deel van de collectie is gratis te bekijken en te downloaden onder een CC-by-SA licentie op openbeelden.nl. Dit materiaal mag kosteloos worden hergebruikt als verwezen wordt naar Beeld en Geluid als de bron van het materiaal en nieuwe werken onder dezelfde Creative Commons licentie vrijgegeven worden.

Zoeken en bestellen voor professionals

Professionals die zelf willen zoeken in de collectie kunnen een aansluiting nemen op onze professionele portal: immix.beeldengeluid.nl. Tegen betaling van 30 euro per maand wordt je ip-adres gekoppeld aan onze catalogus, waardoor ook thuis de keyframes en player te bekijken zijn en je materiaal digitaal kunt aanvragen. Vanwege auteursrechtelijke beperkingen is deze dienst alleen beschikbaar voor professionals in media en wetenschap. Vraag een aansluiting aan door een mailtje te sturen naar het klantcontactcentrum.

Aan professionele bestellingen voor hergebruik zijn kosten verbonden voor techniek en dienstverlening. Daarbovenop komen licentiekosten, die afhangen van het beoogd gebruik. Deze kosten worden vastgesteld in overleg met de rechthebbende. Voor informatie over de verwachte hoogte van licentiekosten kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum.
Bekijk hier de volledige tarievenlijst.

Voor hulp bij complexe researchvragen kan je een expert van Beeld en Geluid inschakelen. Door onze uitstekende kennis van de collectie kunnen wij snel helpen het juiste materiaal voor jouw productie te vinden. Hiervoor rekenen wij een vaststaand uurtarief.

Voor alle vragen omtrent hergebruik kan je contact opnemen met ons klantcontactcentrum op telefoonnummer 035 677 5555 of per mail naar klantcontactcentrum@beeldengeluid.nl.