Mediawijsheid bij Beeld en Geluid

Wat is mediawijsheid?

De term Mediawijsheid staat voor de verzameling competenties die men nodig heeft om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving. Het landelijk expertisecentrum Mediawijzer.net heeft een mediawijsheidcompetentiemodel ontwikkeld waarin 10 concrete en bruikbare competenties benoemd worden die nagestreeft kunnen worden door iedereen in het mediawijsheidsveld.

Mediawijzer.net

Media spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. We kunnen haast niet meer zonder en onze communicatie is ingrijpend veranderd. Dit raakt alle lagen van de bevolking, in alle fases van het leven. De impact is zo groot dat in 2008 het expertise centrum Mediawijzer.net is opgericht op initiatief van OCW. Mediawijzer.net heeft tot doel om de mediawijsheid van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar te bevorderen. Meer dan 1000 makers van mediawijsheid maken actief deel uit van het netwerk van Mediawijzer.net. Zij delen kennis en verbinden, bevorderen en verrijken elkaars initiatieven. Met de Week van de Mediawijsheid en de Media Ukkie Dagen richt Mediawijzer.net zich direct op kinderen en jongeren.

Beeld en Geluid als kernpartner

Mediawijzer.net wordt aangestuurd door vijf organisaties uit het netwerk. Dit zijn ECP, NTR, Kennisnet, de Koninklijke Bibliotheek en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid als penvoerder sinds 2015. Als expertisecentrum richt Mediawijzer.net zich op de netwerkpartners en mediawijsheid professionals.

Programma's, diensten en producten voor het onderwijs

Speciaal voor het onderwijs en voor partners in het mediawijsheidsveld ontwikkelt Beeld en Geluid educatieve, crossmediale programma’s, diensten en producten waarbij de bevordering van mediawijsheid onder jeugd, jongeren én volwassenen altijd centraal staat. Hierbij vindt altijd toetsing plaats aan het bovengenoemde mediawijsheidcompetentiemodelBekijk hier ons complete educatieve aanbod voor het onderwijs.

Nationaal clubhuis Mediawijsheid

Binnen Mediawijzer.net is Beeld en Geluid het nationaal clubhuis mediawijsheid. Als zodanig is het dé plek waar de aangesloten organisaties elkaar treffen op evenementen, expertmeetings en bijeenkomsten die in het teken staan van verbinden, versterken en inspireren. Bekijk hier de agenda.

Foto: Jorrit Lousberg

Paviljoen Mediawijzer.net

In de publieksattractie van Beeld en Geluid, de experience, is een heel paviljoen gewijd aan het thema mediawijsheid. Bezoekers kunnen er onder meer testen hoe mediawijs ze zijn met de mediascan en oefenen met de mediatrainer om te leren hoe ze zich zo effectief mogelijk voor een camera kunnen presenteren. 

Media Ukkie Land

Media Ukkie Land is het eerste paviljoen in de Beeld en Geluid experience speciaal voor kinderen in de kleuterleeftijd (4-6 jaar) en hun ouders. In Media Ukkie Land gaan kinderen via het Sokkenpad op avontuur en komen ze voor diverse verleidelijke keuzes te staan. Ouders volgen hun kinderen via het Schoenenpad en zien hoe zij op verschillende manieren verleid worden door de media. Wordt het Dora of Diego? Piet Piraat of K3? Een prinses of een ridder, en hoe werkt dat nou eigenlijk met die verleiding?