Mediawijsheid bij Beeld en Geluid

wat is mediawijsheid?

De term Mediawijsheid staat voor de verzameling competenties die men nodig heeft om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenlevingHet landelijk expertisecentrum Mediawijzer.net heeft een mediawijsheidcompetentiemodel ontwikkeld waarin 10 concrete en bruikbare competenties benoemd worden die nagestreeft kunnen worden door iedereen in het mediawijsheidsveld

Programma's, diensten en producten voor het onderwijs

Speciaal voor het onderwijs en voor partners in het mediawijsheidsveld ontwikkelt Beeld en Geluid educatieve, crossmediale programma’s, diensten en producten waarbij de bevordering van mediawijsheid onder jeugd, jongeren én volwassenen altijd centraal staat. Hierbij vindt altijd toetsing plaats aan het bovengenoemde mediawijsheidcompetentiemodelBekijk hier ons complete educatieve aanbod voor het onderwijs.

KERNPARTNER

Vanuit overheid en maatschappij zijn er verschillende initiatieven om mediawijsheid onder jongeren en volwassenen te vergroten. Het expertisecentrum Mediawijzer.net voert de landelijke regie. Beeld en Geluid is één van de kernpartners van deze netwerkorganisatie, samen met Kennisnet, SIOB, NTR en ECP-EPN. Lees hier meer over de rol en taken van Beeld en Geluid als kernpartner binnen Mediawijzer.net

NATIONAAL CLUBHUIS MEDIAWIJSHEID

Binnen Mediawijzer.net is Beeld en Geluid het nationaal clubhuis mediawijsheid. Als zodanig is het dé plek waar de aangesloten organisaties elkaar treffen op evenementen, expertmeetings en bijeenkomsten die in het teken staan van verbinden, versterken en inspireren. Op het programma staan onder meer:

  • Media Ukkie Dagen (jaarlijks in april) 10 Dagen vol concrete handreikingen hoe ouders en opvoeders hun jonge kinderen kunnen helpen om op een goede en bewuste manier alle kansen te benutten die media bieden. Lees hier meer over de uitreiking van de Gouden @penstaarten en de Media Ukkie Award.
  • Mediawijsheidmarkt (jaarlijks in mei, foto) jaarlijkse dag om netwerkpartners, professionals en andere geïnteresseerden op het gebied van mediawijsheid met elkaar in contact te brengen en te inspireren. Lees hier het verslag van de afgelopen editie
  • Week van de Mediawijsheid (jaarlijks in november) Een week vol activiteiten om de aadacht te vestigen op het thema mediawijsheid. Lees hier meer over de editie van 2013
  • MediaMasters (jaarlijks tijdens de Week van de Mediawijsheid) Spannende media-game voor groep 7 en 8 die kinderen mediawijs maakt in samenspel met hun leerkrachten en ouders. 

PAVILJOEN MEDIAWIJZER.NET

In de publieksattractie van Beeld en Geluid, de experience, is een heel paviljoen gewijd aan het thema mediawijsheid. Bezoekers kunnen er onder meer testen hoe mediawijs ze zijn met de mediascan en oefenen met de mediatrainer om te leren hoe ze zich zo effectief mogelijk voor een camera kunnen presenteren. 

MEDIA UKKIE LAND

Op woensdag 9 april aanstaande opent Beeld en Geluid Media Ukkie Land: het eerste paviljoen in de Beeld en Geluid experience speciaal voor kinderen in de kleuterleeftijd (4-6 jaar) en hun ouders. In Media Ukkie Land gaan kinderen via het Sokkenpad op avontuur en komen ze voor diverse verleidelijke keuzes te staan. Ouders volgen hun kinderen via het Schoenenpad en zien hoe zij op verschillende manieren verleid worden door de media. Wordt het Dora of Diego? Piet Piraat of K3? Een prinses of een ridder, en hoe werkt dat nou eigenlijk met die verleiding? Media Ukkie Land wordt geopend als aftrap van de jaarlijkse Media Ukkie Dagen en is tot stand gekomen in samenwerking met Mediawijzer.net. U bent van harte welkom om de bij te wonen. Lees er hier meer over.