Je bevindt je hier:

Podiumkunst.net van start!

Podiumkunst.net is het nieuwe netwerk en platform voor digitale collecties op het gebied van de podiumkunsten. Het netwerk brengt digitale samenwerking tot stand tussen verschillende typen instellingen, van theatergroepen tot muziekarchieven.

Podiumkunst.net is het nieuwe netwerk en platform voor digitale collecties op het gebied van de podiumkunsten. Het netwerk brengt digitale samenwerking tot stand tussen verschillende typen instellingen, van theatergroepen tot muziekarchieven.

Het platform maakt (de relaties tussen) hun collecties beter zichtbaar en vindbaar en wil een inspiratiebron zijn voor kunstenaars, ontwerpers en publiek. De huidige lockdown, met het verplicht sluiten van alle culturele instellingen, toont eens te meer de urgentie aan van het digitaliseren en zichtbaar maken van ons culturele erfgoed. Podiumkunst.net is alleen al daarom een zeer wenselijk en broodnodig initiatief.

De Raad voor Cultuur heeft positief geoordeeld over de aanvraag voor Podiumkunst.net die Beeld en Geluid namens een consortium van zeven initiërende instellingen heeft ingediend. De Minister heeft dit advies gisteren overgenomen. Hiermee kan Podiumkunst.net van start. 

2021
Podiumkunst.net begint onder meer met het ontwikkelen van de technische infrastructuur en het initiëren van inhoudelijke projecten met betrekking tot bewustwording van het belang van het digitaliseren van erfgoed. Een ander doel is het samenbrengen en ondersteunen van instellingen in de sector. Concrete projecten worden binnenkort op de website bekendgemaakt.

Voor meer informatie kijk je op Podiumkunst.net