You are here:

Beeld en Geluid viert UNESCO Werelddag voor Audiovisueel Erfgoed met nieuwe GIF-collectie

Wij vieren de UNESCO Werelddag voor Audiovisueel Erfgoed op 27 oktober door ons media-archief uit te breiden met een GIF-collectie. UNESCO heeft deze dag in 2005 in het leven geroepen om het bewustzijn te vergroten over het belang van het bewaren van audiovisueel materiaal en geluidsdocumenten voor toekomstige generaties.

GIFs (Graphics Interchange Format) zijn korte herhaalde animaties die al jarenlang worden gebruikt in online communicatie. De populariteit van GIFs in het huidige visuele medialandschap varieert van gebruik in dagelijkse communicatie via sociale media tot (politieke) satire. Ze zijn een belangrijk onderdeel én voorbeeld van de contemporaine remix cultuur die het algemene publiek in staat stelt een eigen interpretatie te geven aan media. Bij Beeld en Geluid zien we GIFs daarom als belangrijk erfgoedmateriaal dat moet worden bewaard voor de toekomst, dus voegen we ze  toe aan onze collectie.

Meer informatie over de GIF-collectie is hier te vinden. Op GIPHY staan GIFs die met de collectie van Beeld en Geluid zijn gemaakt.Maar welke GIFs worden geselecteerd en door wie? Een belangrijk aspect van de hedendaagse online cultuur is dat GIFs gemaakt worden door communities of individuele makers die ze online verspreiden. Om een representatieve GIF-collectie samen te stellen, betrekken we deze makers en communities bij het selectieproces tijdens het weekend van de Werelddag voor Audiovisueel Erfgoed (26 t/m 28 oktober). Via de stories van ons Instagram-account kun je mede bepalen welke GIFs aan de collectie moeten worden toegevoegd. Breng je stem uit en stuur via dm suggesties in voor GIFs die we zeker moeten bewaren.

De ‘World Day for Audiovisual Heritage’ van UNESCO legt de nadruk op de noodzaak van het behoud van audiovisueel erfgoed en vraagt aandacht voor de unieke lokale, nationale en internationale aspecten van het materiaal. Het audiovisueel erfgoed van de wereld bestaat uit alle films, radio- en tv-programma's, geluidsopnames en video's die ooit gemaakt zijn. Audiovisuele documenten zijn de belangrijkste en meest voorkomende informatiedragers van de 20e en 21e eeuw en zijn een belangrijke aanvulling op traditionele geschreven documenten. Veel audiovisueel materiaal is in gevaar, vooral in ontwikkelingslanden. Professionals werken aan het preserveren van audiovisueel erfgoed om het voor toekomstige generaties te behouden.