Winter School 2017

Het trainingsteam van Winter School 2017 bestond uit Kara van Malssen, Peter Bubestinger-Steindl en Erwin Verbruggen. De trainers begeleidden de deelnemers door het complexe traject van het uitdenken en opzetten van een digitaal preserveringsbeleid voor hun organisatie.

Winter School 2017

Sebastiaan ter Burg, CC BY 2.0

De Winter School for Audiovisual Archiving was een driedaagse training die deelnemers de praktische kennis bijbracht om een plan voor het behoud van hun audiovisuele collecties te ontwerpen, implementeren en uit te voeren. Na het doorlopen van wat digitale conservering van audiovisueel materiaal zo’n bijzonder uitdagende onderneming maakt, stelden we een overzicht samen van de risico's voor digitale duurzaamheid van dit materiaal. We gaven een toolset mee van relevante normen en handige tools om toe te passen op de uitdaging de behoudsvragen omtrent digitale audiovisuele collecties. Met een grondig begrip van de functionele entiteiten binnen het informatiemodel OAIS, gingen we in op wat ISO 16363 betekent voor de manier waarop de infrastructurele vereisten voor organisaties van verschillende omvang dient te worden vormgegeven.

Winter School 2017

Sebastiaan ter Burg, CC BY 2.0

Vervolgens gaven we een overzicht van de componenten waaruit een digitaal preserveringsbeleid bestaat. Hoe bepaalt institutioneel beleid (zoals missie en collectiebeleid) een digitaal preserveringsbeleid en de bijbehorende praktijk? En welke procedures kunnen de besluitvorming in dit proces vereenvoudigen? Vanaf daar namen we een diepe duik in de omvang van een acquisitie set-up, daarbij de inhoud en de bestandsformaten in ogenschouw nemend. We ontleedden de structuur van een audiovisueel bestand (container, vcodec, acodec, metadata), bespraken bestandsformaat-selectie en hoe andere SIP-eisen vast te leggen. Ook gaven we een overzicht van instrumenten die kunnen helpen bij het creëren van een acquisitie-workflow. Onder de beleidsbeslissingen bij het acquireren van materiaal horen een aantal functies die we blootlegden, zoals file fixity en hoe je checksums creëert en valideert. We bespraken ook file karakterisering, viruscontrole, unieke id's en andere controles die overwogen dienen te worden bij het ontvangen van bestanden in een audiovisueel archief.

Winter School 2017

Sebastiaan ter Burg, CC BY 2.0

We gingen de diepte in met data management, wat betrekking heeft op verschillende metadata, en werpen een blik op preservation metadata: welke metadata dienen te worden verzameld, vastgelegd, of opgesteld bij in ontvangstname en bij de daaropvolgende bewaringsstappen. De training liet de deelnemers kennismaken met het nut van een standaard zoals PREMIS voor audiovisuele objecten. Op het gebied van data-opslag namen we een kijkje op wat voor soort types opslag bestaan ​​en wat de betere keuze kan zijn verschillende gebruikssituaties: of je moet gaan voor on-premise, uitbesteden, cloud, of hybride opties. We sloten het onderwerp af met de aanbevolen werkwijzen op het gebied van back-upcreatie en redundantie.

Winter School 2017

Sebastiaan ter Burg, CC BY 2.0

Op de derde en laatste dag van de training gingen we dieper in op de preserveringsplanning van organisaties. We gingen op zoek naar vormen van migratie: storage-media, formaten, software en de planningsstappen die daarbij horen. We sloten af met het bespreken van de eisen voor een preserveringsadministratie op maat, de rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers, technische omgevingen, budgetten, de organisatorische hindernissen die te nemen zijn en de strategieën die daarbij kunnen helpen.

Gastsprekers

De gastsprekers voor Winter School 2017 waren Yvonne NgPatricia Falcão en Josefien Schuurman. Hun lezingen waren rechtstreeks online te volgen in de vorm van webinars. De videoregistraties zijn hieronder beschikbaar.

Yvonne Ng

Yvonne Ng (WITNESS)

Yvonne Ng van de vanuit Brooklyn opererende mensenrechtenorganisatie WITNESS besprak de preserveringsstrategieën die de organisatie heeft geïmplementeerd. Ook vertelde ze hoe het archief zijn lessen via workshops en trainingsmaterialen heeft gedeeld met de bredere mensenrechtengemeenschap.

Patricia Falcão

Patricia Falcão (TATE)

Patricia Falcão van TATE in Londen ontleedde de complexiteit van het behoud van digitale kunstwerken en videokunst en besprak welke stappen het museum heeft gezet om de risico's te beperken. 

Josefien Schuurman

Josefien Schuurman (Beeld en Geluid)

Josefien Schuurman van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid ging in op het ontstaan van het Preserveringsbeleid van het Instituut en op hoe Beeld en Geluid continu het preserveringsproces verbetert.