Je bevindt je hier:

GAME ON!

GAME ON! is een onderzoeksproject met als centrale onderzoeksvraag: “Hoe kunnen computergames op een duurzame wijze worden gearchiveerd en worden gepresenteerd in een museale context?”

GAME ON! is een onderzoeksproject met als centrale onderzoeksvraag: “Hoe kunnen computergames op een duurzame wijze worden gearchiveerd en worden gepresenteerd in een museale context?”

GAME ON!

GAME ON! Is een onderzoeksproject, gefinancierd vanuit de regeling NWO Museumbeurzen, dat vanaf 1 mei 2016 voor de duur van één jaar loopt. De onderzoeksvraag die centraal staat binnen GAME ON is: “Hoe kunnen computergames op een duurzame wijze worden gearchiveerd en worden gepresenteerd in een museale context?” Het project GAME ON! analyseert derhalve het hele archiveringstraject, van instroom tot ontsluiting. Het is een aan de praktijk gestaafd onderzoek waarbij gefocust wordt op een klein corpus van Nederlandse games uit de jaren ‘80 en ‘90. Voornaamste resultaten van het onderzoek zijn (1) een corpus duurzaam opgeslagen computergames (2) een tijdelijke expositie bij Beeld & Geluid (3) een evaluatie van de expositie en (4) een white paper met suggesties voor vervolgonderzoek. Het project is ingebed binnen het Utrecht Center for Game Research, een van de focusgebieden van de Universiteit Utrecht.

Simultaan aan het onderzoeksproject neemt Beeld & Geluid in 2016 het voortouw om met verschillende Nederlandse stakeholders te komen tot een nationale agenda voor het archiveren van computergames.

Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam zijn partners van het onderzoeksproject.

Projectresultaten

GAME ON! Selectiematrix

1. Selectiematrix games

Op basis van welke criteria worden games opgenomen in de collectie? Deze criteria en prioriteiten in acquisitie worden vastgelegd in selectiematrices. Op basis van onder andere een (stage-)onderzoek naar de geschiedenis van Nederlandse games en consultatie van gameliefhebbers en -kenners is een selectiematrix opgesteld op basis waarvan Beeld & Geluid de komende jaren nieuwe games zal toevoegen aan haar collectie.

GAME ON! Gebruikersonderzoek

2. Gebruikersonderzoek

Wie zijn de voornaamste gebruikers van een game archief en welke vragen willen zij kunnen beantwoorden op basis van het archief? Op welke wijze willen zij toegang hebben tot dit materiaal? Dat is onderzocht in een gebruikersonderzoek "Spelers in het archief".

GAME ON! Digitalisering

3. Digitalisering en archiveringsworkflow

Op basis van het werk gedaan rondom metadata voor gamearchivering in het project GAMECIP en het werk van Jin Ha Lee et al, hebben we een metadata mapping gemaakt die aansluit bij de huidige standaarden van Beeld & Geluid.

Voor het laten instromen van gamebestanden (zogenaamde disk- en tapeimages), zijn workflows ontwikkeld en bestaande tools getest. Voor andersoortige dragers zal Beeld & Geluid nieuwe workflows blijven ontwikkelen.

4. Tentoonstelling over games in Nederland

Beeld & Geluid organiseerde een tijdelijke expositie "Let’s Play" als programmering bij de Let’s YouTube gaming maand in 2016. De games werden op diverse manieren geëxposeerd en speciale aandacht was er voor het opnemen van zogenaamde Let’s Play video’s met museumbezoekers.

 

De collectie van 2kBofFun geëxposeerd bij Beeld & Geluid.

5. Knooppunt in een netwerk

Beeld & Geluid ziet gamearchivering als een taak die alleen succesvol uitgevoerd kan worden in nauwe samenwerking met het netwerk. Veel en belangrijk werk wordt in Nederland gedaan door vrijwilligers en verzamelaars, soms georganiseerd in stichtingen.

Een aantal voorbeelden van belangrijke spelers bij gamearchivering in Nederland waarmee Beeld & Geluid heeft samengewerkt:

6. Gearchiveerde games

Er zijn aan het eind van Game On! project ongeveer 50 Nederlandse games uit de jaren '80 en '90 aan het archief toegevoegd. Populaire en iconische spellen als Jazz Jackrabbit 1 en 2, A2 Racer, een obscure textadventure als Hollanditisen educatieve games zoals de Redcat serie en Topografie Europa. Van deze games is zowel de originele drager als het digitaal bestand opgenomen in het archief, er is metadata aan toegevoegd en er zijn screenshots gemaakt. Ook zijn er van veel van deze games gameplay registraties gemaakt.

Games.JPG

Lijst van gearchiveerde games

Games van Davilex

 • RedCat - De Razende Rekenrace (1994)
 • RedCat - De Woeste Woordenbrij (1994)
 • Molle Meppen (1995)
 • A2 Racer (1997)
 • WK Voetbal Avontuur (1997)
 • Oranje Eurokampioen 2000 (1999)
 • A2 Racer - De Politie Slaat Terug (2000)
 • Grachten Racer (2000)
 • Casino Tycoon (2001)
 • RedCat - De Duistere Dierendiefstal (1994)
 • RedCat - Het Machtige Monumenten Mysterie (1994)
 • EK96 (1995)
 • Competitie Manager 97 98 (1997)
 • A2 Racer PACK - A2 Racer II (1998)
 • A2 Racer PACK - A2 Racer III: Europa Tour (2000)
 • A2 Racer PACK - A2 Racer III: Europa Tour (2000)
 • A2 Racer PACK - Vakantie Racer (2000)
 • Europe Racing (2001)
 • Knight Rider The Game (2001)
 • 112 Reddings Helikopter (2002)

Games van Radarsoft

 • De Steen Der Wijzen (1984)
 • Herby (1984)
 • Letterstress (1984)
 • Maze Thriller (1984)
 • Rescue 17 (1984)
 • Tanks (1984)
 • Tempo Typen (1984)
 • Tijdreiziger (1984)
 • Topografie Europa (1984)
 • Topografie Nederland (1984)
 • Anonimus (1984)
 • Dodge'M (1984)
 • De Kapriolen (1985)
 • EINDELOOS (1985)
 • Hollanditis (1985)
 • HOPELOOS (1985)
 • Nautilus (1985)
 • Supermorf (1985)
 • The Caves Of Oberon (1985)
 • Topografie Wereld (1985)
 • Traffix (1985)
 • Zone 7 (1985)
 • De Nachtwacht - Mr Chip Nibble (1986)
 • The Big Deal (1987)
 • 3D Tic Tac Toe (1984)

Games van Epic Games

 • Jazz Jackrabbit (1994)
 • Jazz Jackrabbit 2 (1998)

7. Expertmeetings

Er zijn twee expertmeetings geweest met mensen uit het netwerk. Tijdens de eerste bijeenkomst was Erik Kaltman aanwezig (in de video hier aan het woord in een Kenniscafé over game archivering), de tweede expertbijeenkomst was een symposium, georganiseerd in samenwerking met de Universiteit Utrecht met diverse sprekers en paneldiscussies.

8. Overzicht rechtensituatie game-archivering

In dit document is een inventarisatie gemaakt van de juridische vragen die spelen rondom het archiveren en weer beschikbaar stellen van computergames. De belangrijkste vragen betreffen vragen rondom het rippen van dragers, het omzeilen van kopieerbeveiliging en het gebruiken van emulatiesoftware.

9. Whitepaper game-archivering

Op basis van de in dit onderzoek opgedane kennis wordt een suggestie gedaan voor vervolgonderzoek in een whitepaper.