You are here:

In Framing the Dutch Landscape wordt onderzoek gedaan naar een verzameling historische voorlichtingsfilms verspreid door het Nederlandse Ministerie van Landbouw in de naoorlogse periode (1945-1985).

Foto: Fotograaf Onbekend / Heidemij, Nationaal Archief / Fotocollectie Nederlandse Heidemaatschappij, CC0

In Framing the Dutch Landscape wordt onderzoek gedaan naar een verzameling historische voorlichtingsfilms verspreid door het Nederlandse Ministerie van Landbouw in de naoorlogse periode (1945-1985). Daarbij wordt de representatie van het Nederlandse plattelands-'moderniseringsproject' in de naoorlogse periode in de landbouwfilms geanalyseerd. Het plattelands-moderniseringsproject zorgde voor innovatie in de werkmethodes en veranderde daarmee het dagelijks leven op boerderijen en in dorpen dramatisch.

De landbouwfilms maakten deel uit van een intensief voorlichtingsprogramma uitgevoerd door de Landbouwvoorlichtingsdiensten. De films waren bedoeld om het abstracte beleid in het hart en het verstand van de mensen op het platteland te krijgen door goed gekozen cinematografische technieken.

Het onderzoek is het promotie-onderzoek van ir. Peter Veer aan de Universiteit van Amsterdam. De films worden bewaard in het archief van Beeld en Geluid.