Je bevindt je hier:

Films over ruilverkaveling

De zes onderstaande films over ruilverkavelingen zijn karakteristiek voor de ontwikkelingen in het landbouwstructuurbeleid door de jaren heen.

Uit de film: Alles wisselt

In het promotieonderzoek zijn de filmsgeanalyseerd op het gebruik van van audiovisuele technieken. Doel van de analyses is om de cultuurhistorische achtergronden van het abstracte beleid te ontsluieren.Voor de zes films werd eerst een audiovisuele inventarisatie gemaakt. De korte video’s laten de zien op welke manier de social engineering in de  in de films werkt, van de problematiek, de voorlichting en de aanpak tot het gewenste resultaat.

Bekijk de Uitgebreide beschrijvingen van de films.

Eiland van vertrouwen (1950)

Inventarisatie Eiland van vertrouwen - Social Engineering

Inventarisatie Eiland van vertrouwen - Landschap

Van oud naar nieuw (1957)

Inventarisatie Van oud naar nieuw - Landschap

Inventarisatie Van oud naar nieuw - Social Engineering

Van vaar- tot rijpolder (1960)

Inventarisatie Van vaarpolder tot rijpolder - Landschap

Inventarisatie Van vaarpolder tot rijpolder - Social Engineering

Erf en landschap (1963)

Inventarisatie erf en landschap - Landschap

Inventarisatie erf en landschap - Social Engineering

Eilandspolder (1974)

Inventarisatie Eilandspolder - Landschap

Inventarisatie Eilandspolder - Social Engineering

Alles wisselt (1982)

Inventarisatie Alles wisselt - Social Engineering

Inventarisatie Alles wisselt - Landschap

Video-essays

De zes films over ruilverkavelingen en het veranderend agrarisch cultuurlandschap zijn karakteristiek voor de ontwikkelingen in het landbouwstructuurbeleid door de jaren heen. In het onderzoek ‘bewogen landschap’ zijn de films geanalyseerd op het gebruik van audiovisuele retoriek. Hoe worden de boeren aangesproken en met welke tactiek aangezet om in actie te komen? In twee analytische video-essays wordt dit retorische proces inzichtelijk en zijn per thema de veranderingen geanalyseerd in de loop van de periode 1945-1985. De twee video-essays zijn hieronder te zien. 

 

Video essay 1, Representatie landschap (2018)

Video essay 2, Representatie social engineering (2018)