AVA_Net

AVA_Net

AVA_Net is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland. Het netwerk versterkt de positie van het audiovisuele erfgoed en biedt een (kennis)platform. AVA_Net is de belangenbehartiger van het audiovisuele erfgoed in Nederland. Het netwerk vormt een representatieve afspiegeling van alle sectoren waarbinnen AV-erfgoed wordt beheerd en beschikbaar wordt gesteld. De website www.ava-net.nl is de centrale plaats waarvandaan het netwerk wordt bediend. 

Het bundelen en uitwisselen van kennis binnen en tussen de sectoren is een kerntaak. De organisaties in het netwerk worden specifiek ondersteund op het terrein van het beheer en bereik van audiovisueel erfgoed. Door zich zo te profileren is het netwerk een aanspreekpunt en lobbyist en een aanjager van activiteiten. Het uiteindelijke doel is het bijdragen aan de veiligstelling en het (her)gebruik van het audiovisueel erfgoed in Nederland.

AVA_Net biedt specifieke kennis. Het is een apart netwerk waarin expliciet aandacht wordt besteed aan het audiovisueel collectiebeheer. Dit is belangrijk omdat:

  • audiovisueel materiaal een eigen problematiek kent. Denk aan de grote afhankelijkheid van technologie bij de opslag en het behoud en de beschikbaarstelling;
  • audiovisuele collecties te maken hebben met domeinspecifieke en complexe issues rond rechten en exploitatie;
  • de audiovisuele collecties in Nederland worden beheerd door zeer diverse instellingen. Veel van deze instellingen kunnen zich niet een eigen specialist voor het beheer en bereik van de collectie veroorloven.

Voor wie is AVA_Net?

AVA_Net zet zich in voor de AV-sector in zijn geheel en werkt aan het vervullen van collectieve doelen voor al het Nederlandse audiovisueel erfgoed. AVA_Net brengt hiervoor organisaties met kennis en informatie over het audiovisuele erfgoed bij elkaar. Lid worden of aanmelden is niet nodig om deel uit te maken van het netwerk. Via de website www.avanet.nl wordt het veld op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en activiteiten.

Rol Beeld en Geluid

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed het landelijk knooppunt voor media en audiovisueel erfgoed en vanuit die functie penvoerder en financier van AVA_Net.

AVA_Net Domeinraad

Om de gezamenlijke koers te bepalen, en omdat het simpelweg onmogelijk is om met álle instellingen tegelijk om de tafel te zitten, worden de sectoren waarbinnen AV-erfgoed wordt beheerd en beschikbaar gesteld, vertegenwoordigd in de AVA_Net Domeinraad. Deze raad is samengesteld uit de meest relevante overkoepelende organisaties voor AV-collectiebeherende instellingen en adviseert bij de bepaling en afstemming van activiteiten ten behoeve van het gehele AV-domein in Nederland. De AVA_Net Domeinraad komt twee keer per jaar bij elkaar.

Samenstelling AVA_Net Domeinraad

OrganisatieAchterbanWie
NORAAregionale audiovisuele archievenHarry Romijn (voorzitter)
DENcultuurproducerende en erfgoedbeherende instellingenWietske van den Heuvel
BRAINregionale archiefinstellingen met AVElla Kok-Majewska
SURFhoger onderwijsinstellingen met mediathekenSylvia Moes
EYE Film Instituutfilmsector en museumsectorFrank Roumen
LIMAmediakunstsectorGaby Wijers
Beeld en Geluidnationale publieke omroepen en NDE-knooppunt 'Media'Tom de Smet (secretaris)

Contact

Algemene vragen over het netwerk en de activiteiten van AVA_Net kunt u stellen via dit contactadres of kijk op de website.