Je bevindt je hier:

Ander Nieuws: nieuwe verbanden in het nieuws

Begin dit jaar begonnen Beeld & Geluid en mediakunstenaar Geert Mul het onderzoeksproject Ander Nieuws. Samen met een klankbordgroep bestaande uit het Nederlands Fotomuseum, Boijmans van Beuningen, Centraal Museum Utrecht, Museum of the Image - MOTI en Huis voor Beeldcultuur is onderzocht hoe grote collecties gedigitaliseerd materiaal aangeboden kunnen worden op een manier die bijdraagt aan de beleving van de museumbezoeker. Fonds 21 heeft het project financieel ondersteund.

Binnen het project is onderzocht hoe op basis van onlangs ontwikkelde technieken correlaties binnen nieuwsonderwerpen inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Als uitgangspunt zijn hiervoor NOS Achtuurjournaals uit de collectie van Beeld & Geluid gebruikt. De dataset bestaat uit 12.000 video items uit de periode 2011-2013. Deze items zijn geïndexeerd door spaakherkenningssoftware van de Universiteit Twente. De taalanalyse technologie van de Universiteit van Amsterdam maakt het mogelijk om op basis van het output van de spraakherkenner semantische analyse relaties te leggen tussen de onderwerpen die in het nieuws voorkomen. De afdeling Research and Development van Beeld & Geluid heeft de onderliggende technieken aan elkaar verbonden.

De belangrijkste uitkomst van het onderzoeksproject Ander Nieuws is de interactieve installatie die door mediakustenaar Geert Mul ontworpen is. Bezoekers worden in de interactieve installatie, ondergedompeld in video beelden en ervaren zo de immensheid van het digitale archief ervaren. Tegelijkertijd zien zij welke nieuwe, vaak verrassende, verbanden er tussen nieuwsbeelden worden gelegd door het algoritme. Het prototype van deze installatie is vanaf 25 november te zien is de nieuwe tentoonstelling Voorbij het Nieuws. In samenwerking de Hogeschool van Amsterdam wordt de gebruikerservaring de komende maanden geëvalueerd. Vervolgens wordt de installatie in 2015 verder doorontwikkeld.

Contact:
Brigitte Jansen
Projectleider Ander Nieuws
bjansen@beeldengeluid.nl 

Johan Oomen
Manager Kennis en Innovatie
Joomen@beeldengeluid.nl 

 

Ander Nieuws is onderzoeksproject van Beeld & Geluid en Geert Mul in samenwerking met Centraal Museum, Huis voor Beeldcultuur, Museum Boijmans Van Beuningen, MOTI, Museum of the Image en het Nederlands Fotomuseum. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Fonds 21 en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.