Je bevindt je hier:
Let op: event is afgelopen

Presentatie Sandberg@Mediapark Masterclass 2019

De Sandberg@Mediapark Masterclass, een samenwerking tussen het Sandberg Instituut en het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, is een creatieve broedplaats, waar makers uit verschillende disciplines de ruimte krijgen om te experimenteren - essentieel voor vernieuwing in het medialandschap.

ARTIFICIAL IMAGINATION

Hoe verbeelding onze toekomst kan redden

Aan de hand van een door de teams zelf geformuleerde onderzoeksvraag exploreren zij dit jaar het thema Artificial Imagination. Deze editie van de masterclass staat in het teken van alternatieve toekomstscenario’s. De nadruk ligt op het belang van de utopische verbeelding en speculatieve fictie om de digitale dystopieën die ons voorstellingsvermogen domineren te overstijgen, en een toekomst te schetsen waarin we ook daadwerkelijk willen leven. We zoeken naar alternatieven voor de bevooroordeelde algoritmes, disproportionele verdienmodellen en disruptieve opschaling. Naar uitwijkmogelijkheden voor het techno-kapitalisme van Silicon Valley en de Chinese datadictatuur. Naar scenario’s die ruimte bieden aan andere waarden en wereldbeelden en waarin de toekomst vanuit meerdere perspectieven wordt belicht. De deelnemers verkennen het thema tijdens inspirerende werksessies, workshops en lezingen. Zij worden begeleid door Rogier Klomp en Anna Pedroli.

Na een inleiding van Annelys de Vet (hoofd Ontwerpen Sandberg Instituut), Juliette Jansen (Product Manager Media Makers, Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid) en Rogier Klomp en Anna Pedroli (begeleiders van de masterclass), zullen de volgende antidisciplinaire teams op 21 juni hun projecten voor het eerst publiekelijk presenteren.

De deelnemers aan de Sandberg@Mediapark Masterclass 2019 zijn:

Mirka Duijn & Mirte van Duppen
Bogomir Doringer & Vera van de Seyp
Wiesje Kuijpers & Mark Minkjan
James Bryan Graves & Nienke Huitenga
Niki Padidar & Laura Stek
Yannick Gregoire & Simone Niquille
Sjoerd ter Borg & Cyril Snijders
Steye Hallema
Rebekka Fries

De Sandberg@Mediapark Masterclass 2019 is een samenwerking met VPRO, NTR en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.