You are here:

Inward Outward Symposium

Wereldwijd hebben audiovisuele archieven te maken met vragen rondom kolonialiteit, identiteit en ras. Vragen over onze afkomst, onze geschiedenis en onze samenleving. Inward Outward is een internationaal symposium en onderzoekt de positie van audiovisuele archieven ten opzichte van dit soort vraagstukken.

Archieven vormen het nationaal geheugen van een land en hebben een bijzondere macht om te vormen en te definiëren wie wel en wie niet in zijn verhalen is opgenomen. We onderzoeken wat het 'dekoloniseren' van het archief, binnen en buiten de muren van gevestigde instituten, kan bieden voor de productie van nieuwe kennislichamen. 

Het symposium organiseert speciale sessies gericht op kolonialiteit, identiteit, geheugen en ras. Deze thema's worden breed uitgediept in de context van bewegend beeld- en geluidscollecties wereldwijd. Daarnaast benadrukt het symposium de positie van de Nederlandse identiteit in haar verschillende verschijningsvormen. 

Tijdens het Inward Outward symposium kun je verschillende sessies bijwonen zoals presentaties van ingediende papers, performatieve lezingen, screenings, artistieke interventies, rondetafelbijeenkomsten, workshops en meer.

Keynote-sprekers

De eerste sprekers zijn bekend. Prof. dr. Deborah Thomas en prof. dr. Gloria Wekker zullen ieder een lezing verzorgen. We werken nog aan het overige programma.

Programmacommissie
Bas Agterberg (Beeld en Geluid) 
Esther Captain (KITLV) 
Alana Osbourne (KITLV) 
Rachel Somers Miles (Beeld en Geluid) 
Eleni Tzialli (Beeld en Geluid) 

Meer informatie
De inschrijving voor het symposium is gestart. Blijf op de hoogte van het programma via de website of via het Facebook Event
Heb je vragen? Mail dan naar: inwardoutward@beeldengeluid.nl

Het Inward Outward Symposium wordt georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zuidoost-Aziatische en Caribische Studies en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, en wordt ondersteund door het Research Center voor Material Culture.