Winter School 2017

De Winter School for Audiovisual Archiving is een driedaagse training die deelnemers de praktische kennis bijbrengt om een plan voor het behoud van hun audiovisuele collecties te ontwerpen, implementeren en uit te voeren. Het trainingsteam bestaat dit jaar uit Kara van Malssen, Peter Bubestinger en Erwin Verbruggen. De trainers begeleiden u door het complexe traject van het uitdenken en opzetten van een digitaal preserveringsbeleid voor uw organisatie. Het Winter School programma biedt praktische kennis: we starten bij de basis van de digitale bewaring van AV-materialen en sluiten af met het uittekenen van uw eigen behoudsinzichten en -beleid.  

Programma

Na het doorlopen van wat digitale conservering van audiovisueel materiaal zo’n bijzonder uitdagende onderneming maakt, stellen we een overzicht samen van de risico's voor digitale duurzaamheid van dit materiaal. We geven een toolset mee van relevante normen en handige tools om toe te passen op de uitdaging de behoudsvragen omtrent digitale audiovisuele collecties. Wanneer we een grondig begrip van de de functionele entiteiten binnen het informatiemodel OAIS hebben verkregen, gaan we in op wat ISO 16363 betekent voor de manier waarop de infrastructurele vereisten voor organisaties van verschillende omvang dient te worden vormgegeven.

Vervolgens geven we een overzicht van de componenten waaruit een digitaal preserveringsbeleid bestaat. Hoe bepaalt uw institutioneel beleid (zoals missie en collectiebeleid) een digitaal preserveringsbeleid en de bijbehorende praktijk? En welke procedures kunnen de besluitvorming in dit proces vereenvoudigen? Vanaf daar nemen we een diepe duik in de omvang van een acquisitie set-up, daarbij de inhoud en de bestandsformaten in ogenschouw nemend. We ontleden de structuur van een audiovisueel bestand (container, vcodec, acodec, metadata), bespreken bestandsformaat-selectie en hoe andere SIP-eisen vast te leggen. Ook geven we een overzicht van instrumenten die kunnen helpen bij het creëren van een acquisitie-workflow. Onder de beleidsbeslissingen bij het acquireren van materiaal horen een aantal functies die we blootleggen, zoals file fixity en hoe je checksums creëert en valideert. We zullen ook file karakterisering, viruscontrole, unieke id's en andere controles bespreken die overwogen dienen te worden bij het ontvangen van bestanden in een audiovisueel archief.

We gaan de diepte in met data management, wat betrekking heeft op verschillende metadata, en werpen een blik op preservation metadata: welke metadata dienen te worden verzameld, vastgelegd, of opgesteld bij in ontvangstname en bij de daaropvolgende bewaringsstappen. De training laat u kennismaken met het nut van een standaard zoals PREMIS voor audiovisuele objecten. Op het gebied van data-opslag nemen we een kijkje op wat voor soort types opslag bestaan ​​en wat de betere keuze kan zijn verschillende gebruikssituaties: of je moet gaan voor on-premise, uitbesteden, cloud, of hybride opties. We sluiten het onderwerp af met de aanbevolen werkwijzen op het gebied van back-upcreatie en redundantie.

Op de derde en laatste dag van de training gaan we dieper in op de preserveringsplanning van uw organisatie. We gaan op zoek naar vormen van migratie: storage-media, formaten, software en de planningsstappen die daarbij horen. We sluiten af met het bespreken van de eisen voor een preserveringsadministratie op maat, de rollen en verantwoordelijkheden van uw medewerkers, uw technische omgevingen, budgetten, de organisatorische hindernissen die u wellicht hebt te nemen en de strategieën die daarbij kunnen helpen.