Winter School 2017

 

Winter School 2017

Het trainingsteam van Winter School 2017 bestond uit Kara van Malssen, Peter Bubestinger en Erwin Verbruggen. De trainers begeleidden de deelnemers door het complexe traject van het uitdenken en opzetten van een digitaal preserveringsbeleid voor hun organisatie.

Deelnemers van de training. Foto: Sebastiaan ter Burg, CC BY 2.0.

Achtergrond

De Winter School for Audiovisual Archiving was een driedaagse training die deelnemers de praktische kennis bijbracht om een plan voor het behoud van hun audiovisuele collecties te ontwerpen, implementeren en uit te voeren. Na het doorlopen van wat digitale conservering van audiovisueel materiaal zo’n bijzonder uitdagende onderneming maakt, stelden we een overzicht samen van de risico's voor digitale duurzaamheid van dit materiaal. We gaven een toolset mee van relevante normen en handige tools om toe te passen op de uitdaging de behoudsvragen omtrent digitale audiovisuele collecties. Met een grondig begrip van de functionele entiteiten binnen het informatiemodel OAIS, gingen we in op wat ISO 16363 betekent voor de manier waarop de infrastructurele vereisten voor organisaties van verschillende omvang dient te worden vormgegeven.

Vervolgens gaven we een overzicht van de componenten waaruit een digitaal preserveringsbeleid bestaat. Hoe bepaalt institutioneel beleid (zoals missie en collectiebeleid) een digitaal preserveringsbeleid en de bijbehorende praktijk? En welke procedures kunnen de besluitvorming in dit proces vereenvoudigen? Vanaf daar namen we een diepe duik in de omvang van een acquisitie set-up, daarbij de inhoud en de bestandsformaten in ogenschouw nemend. We ontleedden de structuur van een audiovisueel bestand (container, vcodec, acodec, metadata), bespraken bestandsformaat-selectie en hoe andere SIP-eisen vast te leggen. Ook gaven we een overzicht van instrumenten die kunnen helpen bij het creëren van een acquisitie-workflow. Onder de beleidsbeslissingen bij het acquireren van materiaal horen een aantal functies die we blootlegden, zoals file fixity en hoe je checksums creëert en valideert. We bespraken ook file karakterisering, viruscontrole, unieke id's en andere controles die overwogen dienen te worden bij het ontvangen van bestanden in een audiovisueel archief.

We gingen de diepte in met data management, wat betrekking heeft op verschillende metadata, en werpen een blik op preservation metadata: welke metadata dienen te worden verzameld, vastgelegd, of opgesteld bij in ontvangstname en bij de daaropvolgende bewaringsstappen. De training liet de deelnemers kennismaken met het nut van een standaard zoals PREMIS voor audiovisuele objecten. Op het gebied van data-opslag namen we een kijkje op wat voor soort types opslag bestaan ​​en wat de betere keuze kan zijn verschillende gebruikssituaties: of je moet gaan voor on-premise, uitbesteden, cloud, of hybride opties. We sloten het onderwerp af met de aanbevolen werkwijzen op het gebied van back-upcreatie en redundantie.

Op de derde en laatste dag van de training gingen we dieper in op de preserveringsplanning van organisaties. We gingen op zoek naar vormen van migratie: storage-media, formaten, software en de planningsstappen die daarbij horen. We sloten af met het bespreken van de eisen voor een preserveringsadministratie op maat, de rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers, technische omgevingen, budgetten, de organisatorische hindernissen die te nemen zijn en de strategieën die daarbij kunnen helpen.

 

Meer informatie

  • Tijdens Winter School editie 2016 waren de lezingen van de drie gastsprekers rechtstreeks te volgen in de vorm van webinars. De videoregistraties van deze lezingen zijn gratis online te bekijken.
  • Om een indruk te krijgen van de inhoud van de Winter School editie 2017 verwijzen we u graag naar dit verslag door Erwin Verbruggen, waarin hij terugblikt op de driedaagse training.
  • Bezoek onze Flickr-pagina voor het fotoverslag dat Sebastiaan ter Burg maakte.