Werken als vrijwilliger bij Beeld en Geluid

Vacatures


Binnen Beeld en Geluid ​werkt een groep enthousiaste vrijwilligers. Ook is er een vrijwilligerscoördinator actief voor ​onder meer ​de werving​sprocedures, faciliteiten en vergoedingen. De coördinator vrijwilligers is aanspreekpunt voor de vrijwilligers en leidinggevenden. ​Vrijwilligers werken bij Beeld en Geluid conform de richtlijnen zoals vastgelegd in de notitie Vrijwilligers.

Bij Beeld en Geluid verrichten vrijwilligers verschillende ondersteunende werkzaamheden.

WAAR MOET JE AAN DENKEN?

  • Assistentie en uitvoering rondleidingen en publieksactiviteiten
  • ​A​dministratieve verwerking van publieksenquêtes
  • ​Digitalisering beschrijvingen archiefmateriaal
  • Assistentie Klanten​ContactCentrum
  • Gastheer/gastvrouwschap bij interne evenementen en symposia
  • Hand en spandiensten, zoals het inpakken van goodie-bags

Een vergoeding voor werkzaamheden op basis van het rooster is mogelijk, gebaseerd op de Landelijke regeling onkostenvergoeding vrijwilligers.