Tarieven iMMix

Tarieven Beeld en Geluid

Dienstverlening Publieke Omroep, ANBI​1​ & culturele2 instellingenOverige partners
Behandelingskosten licentiecontract- aanvraag via AdRemstarttarief per aanvraag€ 60,00€ 80,00
Behandelingskosten licentiecontract- aanvraag per mail of telefoonstarttarief per aanvraag (incl eerste uur)€ 80,00€ 100,00
Researchkosten
Deze kosten worden in rekening gebracht wanneer de research en behandeling van een licentiecontract meer dan 1 uur kost per aanvraag, of wanneer enkel research wordt verricht die niet tot een bestelling leidt.
per uur€ 60,00€ 80,00
Begeleiding analoog materiaal en fysieke collectiesstarttarief per aanvraag (incl eerste uur begeleiding)€ 60,00€ 80,00
    
Abonnement Digitale Catalogus Beeld en Geluid   
Aansluiting op de digitale catalogus van Beeld en Geluid (iMMix Extranet), met keyframes en player voor audio en videoMaandelijkse kostengratis€ 30,00
    
Techniek   
Downloaden AV (born digital en ingestroomd via DDV)starttarief per fragmentgratis€ 12,00
 per minuutgratis€ 2,00
Downloaden AV (door Beeld en Geluid gedigitaliseerd)starttarief per fragment€ 6,00€ 12,00
 per minuut€ 1,00€ 2,00
Downloaden audioper file€ 1,00€ 2,00
Downloaden muziek (via muziek.beeldengeluid.nl)per album€ 6,00n.v.t.
per track€ 0,60n.v.t.
Digitaliseren van foto (depotgever Publieke Omroep)per foto€ 7,50€ 15,00
Digitaliseren van film (op aanvraag leverbaar)per titel (expressie)€ 60,00€ 80,00
Digitaliseren van video van VHS, Digital Betacam (op aanvraag leverbaar) per titel (expressie)€ 30,00€ 40,00
Digitaliseren van video van BCN, Umatic, Video 2000 (op aanvraag leverbaar) per titel (expressie)€ 60,00€ 80,00
Digitaliseren/encoderen van audio "1/4 magneetband, DAT Cassette, ACC, platen (op aanvraag leverbaar) per titel (expressie)€ 30,00€ 40,00
Transcoding/ uploaden FTPper minuut (bovenop downloadkosten)€ 0,60€ 0,60
Harde schijfklein volume, per stuk€ 89,00€ 89,00
 groot volume, per stuk€ 109,00€ 109,00

1. Een ANBI­status wordt door de Belastingdienst toegekend aan het algemeen nut beogende instellingen.
2. Onder culturele instellingen verstaat Beeld en Geluid: voor het publiek toegankelijke culturele instellingen zoals bibliotheken, musea en archieven die niet het behalen van een direct of indirect economisch of commercieel voordeel nastreven.

Deze tarievenlijst geldt per 1 juni 2016 en is onder voorbehoud van tariefwijzigingen. Alle genoemde tarieven zijn excl 21% BTW.