Papieren archieven

Beeld en Geluid heeft omvangrijke en betekenisvolle collecties papieren archieven. De papiercollectie is zeer divers en bevat onder meer de logboeken van de uitzendstraat, licenties, journaalteksten, hoorspelteksten, technische handleidingen, contracten van opdrachtfilms, een knipselarchief en persoons- en instellingsarchieven. Er zijn tal van persoonsarchieven van radio- en televisie-pioniers, vanaf het begin van de 20ste eeuw tot heden. Zo is er archiefmateriaal van personen die aan de bakermat stonden van de omroepverenigingen en ook van toonaangevende omroeppersoonlijkheden die meer recent een rol hebben gespeeld in Hilversum.