Over de afdeling R&D

 

Beeld en Geluid is een knooppunt in het nationale en Europese audiovisuele domein. Dit domein is aan razendsnelle veranderingen onderhevig, zowel op technologisch als op maatschappelijk vlak. Door de zich snel ontwikkelende informatiemaatschappij veranderen ook de vragen en behoeften van verschillende typen van gebruikers van het audiovisuele archief en het museum. Hetzelfde geldt voor diverse marktpartijen die op de een of andere manier gebruik willen maken van het rijke archief van Beeld en Geluid. Om de capaciteit van Beeld en Geluid optimaal te benutten in deze dynamische context, is een goede mix van kennis en technologie onontbeerlijk.

Expertise-opbouw

De afdeling R&D speelt bij het vergaren van kennis en expertise een belangrijke rol. Ze volgt alle relevante ontwikkelingen op de voet door te participeren in nationale en internationale onderzoeksprojecten, een netwerk op te bouwen en onderhouden van relevante experts en ervaring op te doen met nieuwe technologie. Ten behoeve van de expertiseopbouw initieert R&D ook zelf onderzoeken die relevant zijn voor het kunnen beantwoorden van beleidskeuzevragen (gebruikersonderzoek, state-of-the-art onderzoek), waar mogelijk in samenwerking met kennisinstellingen.

Strategische samenwerking

Beeld en Geluid heeft in 2009 in een convenant de strategische samenwerking met respectievelijk de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Universiteit Twente geformaliseerd. De afgelopen jaren werd samengewerkt binnen programma’s van de Europese Commissie (eContentplus, FP7) en nationale onderzoeksprojecten (MultimediaN, CATCH programma). De komende jaren zal deze samenwerking verder geïntensiveerd worden.

In het kader van Europeana wordt gewerkt aan het bijeenbrengen van miljoenen objecten uit de collecties van honderden Europese erfgoedpartijen. Beeld en Geluid is samen met de Universiteit Utrecht de drijvende kracht achter EUscreen, het netwerk van 28 partijen (waaronder de grootste audiovisuele archieven en publieke omroepen van Europa) dat historische televisiebeelden online toegankelijk maakt.

Onderzoeksomgeving

R&D heeft de beschikking over een onderzoeksomgeving, een exacte kopie van de iMMix productieomgeving. Deze onderzoeksomgeving dient om nieuwe technologie, vaak vers uit de laboratoria van onderzoeksinstellingen, uit te testen om de eventuele toegevoegde waarde voor Beeld en Geluid (en het audiovisuele domein als geheel) te evalueren, vaak in samenwerking met de betrokken onderzoekers.

Er worden bij deze testen verschillende niveaus onderscheiden:

  •  productietesten: het gaat hier om testen die een uiteindelijke implementatie in het productieproces beogen. Het principe is hier dat nieuwe technologie wordt gekoppeld aan het Beeld en Geluid systeem in een onderzoeksomgeving om ervaring op te doen voor een latere koppeling aan de productieomgeving (proof-by-prototype). De toepassing van spraaktechnologie is hiervan een voorbeeld.</li>
  • onderzoekstesten: het gaat hier om testen die als doel hebben om 'gevoel te krijgen' met nieuwe technologie door ze toe te passen op Beeld en Geluid content en/of in een Beeld en Geluid gebruikersscenario (proof-of-concept).  Voorbeelden zijn projecten rond crowdsourcing (Waisda) en Videoanalyse (Hollands Glorie op Pinkpop).
  • gebruikersonderzoeken: het gaat om onderzoek dat zich richt op diverse typen van gebruikers en gebruikersscenario's in relatie tot audiovisuele content en nieuwe vormen van technologie. Dit type onderzoek kan gekoppeld zijn aan productietesten of onderzoekstesten, maar kan ook 'los' worden uitgevoerd (bijvoorbeeld binnen het kader van een Europees onderzoeksproject waarbij technologie van externe partijen wordt gebruikt om een bepaald gebruikersscenario te onderzoeken).

 

Kennisoverdracht

De R&D afdeling heeft als belangrijke kerntaak om kennis te vergaren over nieuwe ontwikkeling op het gebied van informatiesystemen en innovatieve dienstenconcepten met als doel het optimaliseren van de toegankelijkheid van digitaal materiaal. Resultaten hiervan worden in verschillende vormen en formaten bestendigd: