Over AVA_Net

 

AVA_Net is de belangenbehartiger van het audiovisuele erfgoed in Nederland. Het netwerk vormt een representatieve afspiegeling van alle sectoren waarbinnen AV-erfgoed wordt beheerd en beschikbaar wordt gesteld. Het bundelen en uitwisselen van kennis binnen en tussen de sectoren is een kerntaak. De organisaties in het netwerk worden specifiek ondersteund op het terrein van het beheer en bereik van audiovisueel erfgoed. Door zich zo te profileren is het netwerk een aanspreekpunt en lobbyist en een aanjager van activiteiten. Het uiteindelijke doel is het bijdragen aan de veiligstelling en het (her)gebruik van het audiovisueel erfgoed in Nederland.

AVA_Net richt zich op informatie- en kennisuitwisseling met als doel:

  • Bevordering van deskundigheid.
  • Stimuleren van samenwerkingsverbanden.
  • Het versterken van de positie van het audiovisueel erfgoed.

Inspelen op de eisen en de mogelijkheden van het digitale domein vraagt om nieuwe werkmethoden en nieuwe organisatie- en financieringsmodellen. AVA_Net biedt de specifieke kennis en is een apart platform waarin expliciet aandacht wordt besteed aan het audiovisueel collectiebeheer. Dit is belangrijk omdat:

  • audiovisueel materiaal een eigen problematiek kent. Denk aan de grote afhankelijkheid van technologie bij de opslag en het behoud en de beschikbaarstelling;
  • audiovisuele collecties te maken hebben met domeinspecifieke en complexe issues rond rechten en exploitatie;
  • de audiovisuele collecties in Nederland worden beheerd door zeer diverse instellingen. Veel van deze instellingen kunnen zich niet een eigen specialist voor het beheer en bereik van de collectie veroorloven.

Meer lezen over AVA_Net...