Objecten

Objecten

De grote collectie objecten van Beeld en Geluid weerspiegelt de geschiedenis van de audiovisuele media in Nederland. De collectie bevat een schat aan materiaal dat in het verleden is gebruikt voor het produceren, zenden en ontvangen van radio en televisie.

Zeldzame apparaten

Het oudste uitgezonden materiaal mag dan grotendeels ontbreken in de collecties van Beeld en Geluid, de apparatuur waarmee de uitzendingen in de beginperiode worden geproduceerd en ontvangen, is in een aantal gevallen wel bewaard gebleven. Deze zeldzame exemplaren vormen een prachtige aanvulling op de geschreven bronnen over de begindagen van radio en televisie. Zo is de eerste diskjockeytafel die in de collectie aanwezig is een mooie illustratie bij een sleutelmoment in de Nederlandse omroepgeschiedenis, namelijk dat van de populaire muziek op de radio. Het meest in het oog springend - alleen al door de omvang - zijn de televisiereportagewagen en de radioreportagewagen uit ca. 1960.

Naast zeldzame en bijzondere apparaten bevat de collectie ook een groot aantal 'gewone', herkenbare apparaten die in veel Nederlandse gezinnen in de woonkamer staan of hebben gestaan: radio's, televisie's en videorecorders.

Kostuums, decors

Behalve apparatuur bewaart Beeld en Geluid ook objecten die bekend zijn van de radio en televisie, omdat ze talloze malen in beeld waren of een belangrijke rol speelden in het programma. Zo bewaart Beeld en Geluid bijvoorbeeld de kostuums van Pipo de Clown en Willem Ruis, objecten als de one-armed-bandit (fruitautomaat) uit het populaire radioprogramma Will Wil Wel, het decor van Zeg 'ns Aaa, originele hoorspelattributen en maquettes van decors en omroepgebouwen. 

Parafernalia

Zo lang als er radio en televisie wordt gemaakt, worden er parafernalia gemaakt als pyjama's van De Fabeltjeskrant en puzzels van Beertje Colargol. Beeld en Geluid bewaart een keur aan in Nederland uitgebrachte parafernalia. Ook van de cadeautjes die omroepen uit hebben gedeeld bij het werven van nieuwe leden - een traditie die al zeer ver terug gaat - bevat de collectie veel voorbeelden.

Bekijk onze objectencollectie digitaal (soms zelfs in 360 graden!) of bewonder een deel in de Beeld en Geluid experience - zoals de jas van Pipo, de Loeki de Leeuw poppen, die van de Fabeltjeskrant, Bella Beer (Ron Brandsteder's Showbizzquiz assistente) en nog veel meer.

 

Bruiklenen

Onder speciale voorwaarden geven we objecten in bruikleen voor bijvoorbeeld tentoonstellingen of televisieopnamen. Het object wordt dan altijd ingezet om iets te vertellen over de mediageschiedenis, maar nooit gebruikt als attribuut. Je kunt voor een bruikleenaanvraag mailen naar bruiklenen [at] beeldengeluid.nl