Netwerk Oorlogsbronnen

Netwerk Oorlogsbronnen

Het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) wil samen bouwen aan een verbeterde digitale toegang tot de Nederlandse collectie over de Tweede Wereldoorlog. De doelstelling van het netwerk is de gezamenlijke collectiedata van de circa 400 instellingen met collecties over de Tweede Wereldoorlog beter bruikbaar en vindbaar te maken op vier terreinen: wie, wat, waar en wanneer. Centraal hierbij staat de ontwikkeling van een aantal digitale basisdiensten die de instellingen beter in staat stellen hun publiek te bedienen.

NOB is een samenwerkingsverband van erfgoedinstellingen met WO2-collecties, gefaciliteerd door het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Er wordt gezamenlijk gebouwd aan een digitaal huis dat de bronnen (foto’s, video’s, oral history, voorwerpen documenten, dagboeken, kranten, boeken, etc.) over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust in het Koninkrijk der Nederlanden beter zichtbaar en bruikbaar maakt.

De belangrijkste doelstelling van NOB is een verbeterde digitale toegang tot de verspreide collecties. Het ontwikkelt basisdiensten die ervoor zorgen dat “intermediairs” (collega-instellingen, samenstellers van tentoonstellingen, publieke platforms zoals Wikipedia, educatieve uitgeverijen, docenten, gamebouwers, onderzoekers etc.) hun informatievoorziening rondom de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog kunnen verbeteren. Het biedt overzicht (“Wat is waar?”), maar ook inzicht (“Wat zijn de belangrijkste bronnen voor het thema Februaristaking?”), alles volgens de zoekingangen: “wie, wat, waar en wanneer”. Daarnaast fungeert Netwerk Oorlogsbronnen als informatiepunt voor de oorlogserfgoedsector op het gebied van digitale collectie-ontsluiting; het Netwerk informeert de vakgenoten over ontwikkelingen, signaleert nieuwe technologie, organiseert workshops, netwerkdagen, hack-a-thons, e.d. en brengt op allerlei andere manieren partijen bij elkaar. Ten slotte onderhoudt het Netwerk namens de participanten strategische relaties met de relevante beleidsmakers, financiers en ontwikkelaars op het gebied van de Tweede Wereldoorlog.

Rol van Beeld en Geluid

Beeld en Geluid maakt deel uit van de stuurgroep van Netwerk Oorlogsbronnen en vormt hiermee, samen met de andere leden van de stuurgroep, een afspiegeling van de leden van het consortium.  

Contact

Tom de Smet, voorzitter stuurgroep