hoe proberen media te overtuigen?

In dit project leren je leerlingen kritisch te kijken naar de media om hen heen: welke technieken worden gebruikt om hen te beïnvloeden? Jongeren beïnvloeden elkaar ook, op sociale media bijvoorbeeld. Wat zijn de geschreven en ongeschreven regels? In groepjes proberen ze elkaar te overtuigen van hun eigen boodschap, gebruikmakend van verschillende geleerde technieken.