Toegang

Toegang is een van de vier innovatiegebieden, of kapstokken waaraan kennisvragen over innovatie kunnen worden opgehangen. Kennisopbouw over alle vormen van beschikbaarstelling van collectiemateriaal is voor Beeld en Geluid van essentieel belang.

COMPLEX SPEELVELD

In de maatschappij en binnen het medialandschap speelt veel zich online af, of is daar hard op weg naar toe. Ook de vraag naar online toegang van audiovisueel erfgoedmateriaal en naar nieuwe vormen van aanbod en gebruik groeit. Beeld en Geluid transformeert als erfgoedinstelling naar een knooppunt, in een netwerk met een grote diversiteit van aanbieders en gebruikersgroepen. Het is een complex speelveld, dat veel vraagt van een organisatie: organisatorisch, procesmatig en op technisch gebied.
 
Het innovatiegebied Toegang bestrijkt onderwerpen die te maken hebben met het daadwerkelijk toegang verlenen tot de Beeld en Geluid collectie. Op basis van kennis over gebruik en gebruikers, en met behulp van beschikbare metadata en contextinformatie.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • traditionele vormen van toegang via een webportal zoals zoeken.beeldengeluid.nl;
  • alternatieve vormen van toegang via koppelingen met externe partijen, of;
  • museale vormen van toegang.

KENNIS ALS BASIS VOOR ONTWIKKELING

De kennis die wordt verzameld, ondersteunt Beeld en Geluid bij het ontwikkelen en vormgeven van de verschillende vormen van toegang. Kennis helpt om organisatorisch en procesmatig te anticiperen op nieuwe vormen van toegang. We verzamelen bijvoorbeeld kennis en nieuwe ideeën over alternatieve presentatievormen binnen museale context en kennis over onderwerpen rond auteursrechten en open beschikbaarstelling. Verder doen we kennis en praktische ervaring op over technische ontwikkelingen zoals zoek- en aanbevelingstechnologie en infrastructuren.

EXPERTS

PUBLICATIES