Preservering

 

Preservering is een van de vier innovatiegebieden, of kapstokken waaraan kennisvragen over innovatie kunnen worden opgehangen. Kennisopbouw over preservering is voor Beeld en Geluid van essentieel belang.

Hoe zorgen we voor de bruikbaarheid van digitale bestanden op de korte én lange termijn, ook voor nieuwe digitaal geboren vormen als internetvideo, videokunst, interactieve producties, games en virtual reality?

BRUIKBAAR EN TOEGANKELIJK

Zorgen voor de bruikbaarheid van digitale bestanden is op korte én lange termijn noodzakelijk. Binnen het project Beelden voor de Toekomst heeft Beeld en Geluid expertise opgebouwd in het overzetten van analoge naar digitale dragers, maar de technologie dendert voort en ook digitale bestanden verouderen snel. De uitdaging is nu om de beschikbaarheid van deze bestanden voor verschillende gebruikersgroepen te garanderen. Ook moet het archief kunnen meebewegen met de mogelijkheden van digitale media en oplossingen zoeken om interactieve creaties op te slaan en toegankelijk te houden.

TRUSTED DIGITAL REPOSITORY

Beeld en Geluid wil haar digitale archief optimaliseren door aan te sluiten bij internationale standaarden zoals het Open Archival Information System (OAIS). Met het behalen van een genormeerd certificaat, getiteld Trusted Digital Repository, wil het archief haar stabiliteit ook aan de buitenwereld tonen. Om te voldoen aan de richtlijnen van OAIS hoort een archief technologische ontwikkelingen op de voet te volgen. Daarom nemen we bij onderzoeksgroepen en de media-industrie ontwikkelingen waar over beheerssystemen, fileformaten, mogelijkheden en bedreigingen en leggen we die vervolgens vast. Aan de gebruikerskant brengen we wensen en evoluties in de gebruiksomgeving in kaart.

We volgen zo trends en evoluties om hun impact te voorspellen op beslissingen die we binnen het archief moeten nemen. Beeld en Geluid is intensief betrokken bij nationale en internationale onderzoeksprojecten op dit domein. We nemen bijvoorbeeld actief deel aan het Netwerk Digitaal Erfgoed en houden kennis over het preservering up to date via het PrestoCentre netwerk.

EXPERTS

PUBLICATIES