UNESCO Memory of the World

 

 

UNESCO Memory of the World

Het Memory of the World-programma is in 1992 opgestart door UNESCO en zet zich in om de menselijke cultuur in handschriften, boeken, archiefstukken, tekeningen en (audiovisuele) documenten toegankelijk te maken en te houden voor alle volkeren van de wereld.

Het UNESCO Memory of the World Comité Nederland vraagt aandacht voor het belang van documentair erfgoed en werkt samen met erfgoedinstellingen en beleidsmakers voor het behoud ervan. Een belangrijk instrument hierbij is de website. Daarnaast ondersteunt het comité voordrachten voor het Memory of the World Register, waarin documentair erfgoed met een uitzonderlijke betekenis voor de wereld is opgenomen.

Dit programma stimuleert het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde van deze documenten. Het documentair erfgoed is van iedereen en moet daarom bewaard, beschermd en blijvend toegankelijk zijn voor iedereen.

Rol van Beeld en Geluid

Beeld en Geluid is onderdeel van het Nederlands Nationale Memory of the World Comité van UNESCO en was van 2014 t/m 2016 secretaris.

Contact

Hans van der Windt