Netwerk Digitaal Erfgoed

Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) is een samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling van een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed.

NDE heeft als doel om een landelijke, sector-overstijgende infrastructuur van voorzieningen te ontwikkelen om digitaal erfgoed beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed stimuleert hergebruik van gedigitaliseerd materiaal en heeft een sterke focus op de gebruiker(s). De samenwerking krijgt vorm in drie werkprogramma’s 2015-2016. NDE houdt zich bezig met:

  • het vindbaar maken van digitaal erfgoed;
  • het ontwikkelen van concepten, zoals een full content search-methode, om informatie en collecties te koppelen;
  • collecties en beschrijvingen;
  • het leggen van open verbindingen tussen de erfgoedsectoren, op basis van standaarden en gelijke rechten.

Rol van Beeld en Geluid

Beeld en Geluid is een van de vijf grote landelijke knooppunten die aan het Netwerk Digitaal Erfgoed deelneemt.

Contact

Maarten Brinkerink