Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) is in 2008 opgericht door organisaties uit de publieke sector en heeft als kerntaak de langdurige zorg voor digitale informatie in het publieke domein. Nationale en internationale samenwerking vervullen daarbij een sleutelrol.  

De NCDD fungeert als platform voor het delen van kennis en expertise. Ook is de coalitiecoördinator en aanjager van de ontwikkeling van een landelijk netwerk, waarin de toegang tot digitale informatie van de publieke sector gegarandeerd is.

Samenwerking is noodzakelijk voor de toekomst van ons digitale geheugen, zo wordt essentiële kennis gedeeld. Samenwerking levert schaalvoordelen op en maakt werken efficiënter, zodat de juiste data toegankelijk blijven voor de juiste doelgroepen, op het juiste moment en in de juiste formaten.

Rol van Beeld en Geluid

Beeld en Geluid-directeur Jan Müller zit in het bestuur van NCDD en is de belangenbehartiger van de sector Media.

Contact

Carolien van Zuilekom