FIAT/IFTA

 

FIAT/IFTA

FIAT/IFTA is de internationale federatie van omroeparchieven en vertegenwoordigt meer dan 250 audiovisuele organisaties wereldwijd. De federatie promoot internationale samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van duurzame archivering, digitalisering en de online beschikbaarstelling van omroepmateriaal.

FIAT/IFTA’s belangrijkste doelen:

  • een forum bieden voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen de leden;
  • het bevorderen van onderzoek dat relevant is voor de ontwikkeling en het gebruik van audiovisuele archieven;
  • het vaststellen van de internationale normen over belangrijke kwesties met betrekking tot alle aspecten van audiovisueel archiefbeheer.

Audiovisuele media domineren de wereldwijde informatiemaatschappij en spelen een belangrijke rol, zowel nu als in onze recente geschiedenis. FIAT/IFTA houdt zich bezig met het bewaren, sorteren en beschikbaar stellen van deze AV-geschiedenis zodat ook toekomstige generaties hier toegang tot hebben.

Contact

FIAT/IFTA-team