EUscreen

 

EUscreen

EUscreen is de expert hub voor audiovisueel erfgoed in het domein van Europeana. Met zijn netwerk levert EUscreen een aanzienlijk deel van audiovisueel materiaal en data aan Europeana om zo bij te dragen aan een rijk en divers beeld van het Europese erfgoed.  

Het EUscreen netwerk bestaat uit 31 organisaties uit 22 Europese landen die samen werken aan het toegankelijker maken van hun materiaal. Het consortium werd opgericht in 2006 en maakt gebruik van de kennis en expertise van een breed scala aan audiovisuele archieven, academische en technische partners. Om de duurzaamheid van het netwerk op de lange termijn veilig te stellen werd in 2013 de stichting EUscreen opgericht.

In de projecten EUscreen en EUscreenXL, beiden gefinancierd door de Europese Commissie, werkte het netwerk gezamenlijk aan de aggregatie van professioneel audiovisueel materiaal. Dit resulteerde in de EUscreen portal, een website die gratis toegang geeft tot een grote hoeveelheid aan audiovisuele erfgoedmaterialen. De website brengt video's samen die een inzicht geven in de sociale, culturele, politieke, en economische gebeurtenissen die vorm hebben gegeven aan de 20e en 21e eeuw, maar bevat ook televisieprogramma’s die zich richten op het alledaagse. EUscreen is bedoeld als bron voor docenten, onderzoekers, media professionals en andere geïnteresseerden die zoeken naar audiovisueel materiaal vanuit heel Europa. De samenwerking tussen academische partners en archieven leidde tot VIEW, een vrij toegankelijke, academische e-journal op het gebied van Europese televisie- en cultuurgeschiedenis.

Rol van Beeld en Geluid

Beeld en Geluid heeft samen met Universiteit Utrecht het initiatief genomen voor de EUscreen projecten, waarbij zij de leiding namen het technische vlak. Daarnaast maakt Beeld en Geluid deel uit van het bestuur van de stichting EUscreen.

Contact

Johan Oomen / Erwin Verbruggen