Dutch Media Innovators

Dutch Media Innovators

Dutch Media Innovators (DMI) is een consortium dat bestaat uit een aantal bedrijven uit de digitale media en entertainment-industrie. In het kader van het overheidsprogramma 'Partners for International Business' houdt het consortium zich bezig met het versterken en uitbreiden van activiteiten en kennisdelen richting de VS, met als focusgebied de westkust.

Het consortium bestaat uit: 

De bedrijven zullen samen met de overheid gaan samenwerken om Nederland als digitaal kennisland neer te zetten, hun business te promoten, kennis met Amerikaanse instellingen uit te wisselen en extra omzet uit de USA te genereren. Zo worden er onder andere handelsmissies, matchmaking activiteiten, kennisevenementen en gezamenlijke aanwezigheid op beurzen georganiseerd. Hierbij wordt aan Amerikaanse zijde samengewerkt met onder andere het Nederlands Consulaat in San Francisco en Dutch Sparks.

Rol van Beeld en Geluid

Beeld en Geluid is lid van het consortium.

Contact

Johan Oomen