CLICKNL

ClickNL

Kennis- en innovatienetwerk CLICKNL is onderdeel van de Topsector Creatieve Industrie. CLICKNL brengt mensen en middelen bij elkaar vanuit de gedeelde ambitie om de Nederlandse creatieve industrie tot internationale koploper te maken.

CLICKNL stimuleert het slim inzetten van bruikbare instrumenten en fungeert als nationaal en internationaal aanspreekpunt voor alle partijen die willen innoveren in en met de Nederlandse creatieve industrie. Het netwerk ontwikkelt en beheert een nationale kennis- en innovatie-agenda voor de creatieve industrie en ziet toe op de voortgang en kwaliteit van de uitvoering. CLICKNL signaleert en initieert kansrijke vormen van samenwerking en brengt cross-overs tot stand.

De creatieve industrie groeit sneller dan de rest van de economie en levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en de groei van het aantal nieuwe ondernemingen in Nederland. De sector is bovendien een aanjager van innovatie in andere sectoren en levert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. State-of-the-art kennis is essentieel om de Nederlandse creatieve industrie ook internationaal een toppositie te geven. De samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid staat centraal in de innovatieagenda van CLICKNL. In totaal zijn zes netwerken aangesloten bij CLICKNL: Cultural Heritage, Next Fashion, Design, Media & ICT, Games en Built Environment.

Rol van Beeld en Geluid

Johan Oomen heeft zowel plaats in het bestuur van CLICKNL als van CLICKNL | Cultural Heritage. Ook is hij lid van het kernteam van CLICKNL | Media & ICT.

Contact

Johan Oomen, bestuur