Metadata en Context

Metadata en Context is een van de vier innovatiegebieden, of kapstokken waaraan kennisvragen over innovatie kunnen worden opgehangen. Kennisopbouw over metadata en context is voor Beeld en Geluid van essentieel belang.

TOEGANG EN VERBINDING

Metadata zijn gestructureerde, objectieve en feitelijke informatie, die antwoord geven op basisvragen als: wie, wat en waar. Ze beschrijven (de herkomst van) een informatiebron met als doel het mogelijk te maken om deze bron terug te vinden, te gebruiken en te beheren. Een contextbron is een document dat gebruikt kan worden om de productie, publicatie en receptie van audiovisueel archiefmateriaal vanuit verschillende standpunten te interpreteren. Hierdoor kun je een document in een ‘breed contextueel kader’ plaatsen.

Metadata zijn cruciaal voor het toegankelijk maken van onze collectie en om verbindingen te leggen met andere data en contextbronnen. Door het aanbieden van context bij haar collecties kan Beeld en Geluid zowel interne als externe gebruikersgroepen ondersteuning en verrijking bieden. Aan de ene kant zien we dat de hoeveelheden data die het archief binnenstromen toenemen, terwijl de beschikbare capaciteit voor handmatig beschrijven en contextualiseren afneemt. Aan de andere kant zien we een toenemende vraag naar beschrijvingen, bij voorkeur op segmentniveau en voorzien van tijdcodes, om beter te kunnen aansluiten bij zoekvragen van gebruikers.

GERICHT OP GEBRUIKERS

Binnen dit innovatiegebied staan daarom vragen centraal rond het efficiënter inrichten van het beschrijvings- en contextualiseringsproces, en het verhogen van de kwantiteit en granulariteit van metadata. Hierbij houden we rekening met de kwaliteitseisen die Beeld en Geluid als archief stelt, en methoden om verbindingen met andere informatie- en contextbronnen te leggen. Bijvoorbeeld via de Beeld en Geluid Thesaurus en Linked Open Data structuren.

Het innovatiegebied Metadata en Context is sterk verbonden met twee andere gebieden: Gebruikers en Toegang.  Zoekvragen van gebruikers verschillen van doelgroep tot doelgroep, van scenario tot scenario en van gebruiker tot gebruiker. Het innovatiegebied Gebruikers vergaart meer inzicht in de wensen en patronen van verschillende gebruikersgroepen. Het innovatiegebied Toegang kijkt vooral naar het gebruik van metadata en context in applicaties voor eindgebruikers.

ONDERWERPEN

  • Optimalisering Instroom
  • Inzet van technologie voor automatische metadata extractie
  • Automatische verrijking van metadata
  • Crowdsourcing
  • Contextualisering
  • Metadata en Koppelingen

EXPERTS

PUBLICATIES