Humanities


EXPERTISE OPBOUW
De geschiedenis van film (1895), radio (1919) en televisie (1951) is betrekkelijk jong. Dat betekent niet dat we er ook alles over weten. Om meer kennis te vergaren en te delen over de collecties en het belang ervan, stimuleert Beeld en Geluid onderzoek naar de geschiedenis van audiovisuele media.

MEDIAHISTORISCH ONDERZOEK
Het doel van media historisch onderzoek is inzicht krijgen in de cultuurhistorische waarde van de collecties van Beeld en Geluid, informatie te geven over wat we bewaren en waarom, en hoe we collecties kunnen acquireren om representatief te blijven voor de Nederlandse audiovisuele cultuur.
Het onderzoek naar de context van audiovisuele media stelt vragen naar de ontwikkeling van het medium, de producties en de relatie tussen media, maatschappij en kijker of luisteraar. Hoe zijn films of radio- en televisieprogramma’s tot stand komen? Hoe ontwikkelen de media zich? Dit gaat zowel over de veranderingen in technologie, de maatschappelijke omstandigheden en de economische context waarin media functioneren. Beeld en Geluid stimuleert onderzoek naar collecties die niet of nauwelijks zijn onderzocht, zoals opdrachtfilm, reclame, televisievormgeving.  

Onderzoek verbetert de toegang tot de collecties en opent mogelijkheden voor hergebruik van audiovisueel materiaal in nationaal en internationaal perspectief.

STRATEGISCHE SAMENWERKING
Beeld en Geluid heeft een netwerk van makers en instituten (omroepen) die bijdragen aan collectievorming en kennis hebben over de inhoud ervan. Het instituut heeft een convenant gesloten voor strategische samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Maastricht en de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel is om gezamenlijk onderzoek te initieren.

BIJZONDER HOOGLERAAR
Dr. Huub Wijfjes is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam met de leeropdracht de geschiedenis van radio en televisie.

DIGITAL HUMANITIES
Door toenemende digitalisering is steeds meer collectiemateriaal of data toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek. Dat vraagt om andere zoekmethodes die digitale collecties en software aan elkaar kunnen koppelen. Binnen het vierjarige CLARIAH project bouwt Beeld en Geluid mee aan een nationale infrastructuur voor geesteswetenschappelijk onderzoek (Digital Humanities). Dit doen we door tools en demonstrators als Dive, Trove en AVResearcherXL, die binnen andere projecten ontwikkeld zijn, door te ontwikkelen samen met gebruikersgroepen. Bijvoorbeeld voor exploratief zoeken in de Beeld en Geluid collectie.

EXPERTS

PUBLICATIES