Gebruikers

Gebruikers is een van de vier innovatiegebieden, of kapstokken waaraan kennisvragen over innovatie kunnen worden opgehangen. Kennisopbouw over manieren van gebruik en de wensen van gebruikers is voor Beeld en Geluid van essentieel belang.

NICHES EN TOEGANG

Een gebruiker zoekt toegang tot onze collectie. Dat kan een programmamaker, een onderzoeker, of een individu op zoek naar een fragment uit een favoriet tv-programma zijn. Diverse typen eindgebruikers en een scala aan mogelijke gebruikersscenario’s stellen specifieke eisen aan de manier waarop Beeld en Geluid haar collecties beschikbaar stelt. Dit gaat op voor zowel metadata en context als voor zoektechnologie.

We zien binnen gebruikersgroepen niches ontstaan en het perspectief op toegang verandert. Gebruikers komen al lang niet meer alleen via de homepagina op de Beeld en Geluidwebsite. Dit scenario verschuift naar een model waarin we zelf actief de collecties naar gebruikers toebrengen, op andere locaties naast onze eigen sites. “We need to not just be ‘on the web’, but we need to be ‘of the web’“ (Seb Chan).

Het is daarom belangrijk om doorlopend aan kennisontwikkeling te doen rond (veranderende) gebruikerswensen. Vooral in de context van nieuwe technologie, die gebruik van audiovisuele content beinvloedt.

Dit innovatiegebied kijkt vanuit twee perspectieven naar gebruik:

  • vanuit de eindgebruikers en gebruikersscenarios
  • vanuit technologische ontwikkeling

ONDERWERPEN

  • Creatieve Industry (B2B)
  • Publiek
  • Onderwijs
  • Wetenschappelijk gebruik
  • Social Media
  • Meten van gebruik
  • Trendwatching

EXPERTS

PUBLICATIES