Achtergrond

GAME ON! Is een onderzoeksproject, gefinancierd vanuit de regeling NWO Museumbeurzen, dat vanaf 1 mei 2016 voor de duur van één jaar loopt. De onderzoeksvraag die centraal staat binnen GAME ON is: “Hoe kunnen computergames op een duurzame wijze worden gearchiveerd en worden gepresenteerd in een museale context?” Het project GAME ON analyseert derhalve het hele archiveringstraject, van instroom tot ontsluiting. Het is een aan de praktijk gestaafd onderzoek waarbij gefocust wordt op een klein corpus van Nederlandse games uit de jaren ‘80 en ‘90. Voornaamste resultaten van het onderzoek zijn (1) een corpus duurzaam opgeslagen computergames (2) een tijdelijke expositie bij Beeld en Geluid (3) een evaluatie van de expositie en (4) een white paper met suggesties voor vervolgonderzoek. Het project is ingebed binnen het Utrecht Center for Game Research, een van de focusgebieden van de Universiteit Utrecht.

Simultaan aan het onderzoeksproject neemt Beeld en Geluid in 2016 het voortouw om met verschillende Nederlandse stakeholders te komen tot een nationale agenda voor het archiveren van computergames.

Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam zijn partners van het onderzoeksproject.

Partners

Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam

Projectresultaten

1. Selectiematrix games  

2. Gebruikersonderzoek  

3. Digitalisering en archiveringsworkflow  

4. Tentoonstelling over games in Nederland  

5. Knooppunt in een netwerk  

6. Gearchiveerde games  

7. Expertmeetings  

8. Overzicht rechtensituatie game-archivering

9. Whitepaper game-archivering