Expertise

Expertise

De taak van Beeld en Geluid is het beheren en toegankelijk maken van audiovisueel materiaal. Daarbij komt veel expertise kijken. Beeld en Geluid doet veel onderzoek naar de beste methodes om audiovisueel materiaal te conserveren, digitaliseren, catalogiseren, beschrijven, en weer beschikbaar te maken voor een breed publiek. Daarbij werkt het nauw samen met andere archiefinstellingen, wetenschappelijke organisaties en universiteiten in binnen- en buitenland. De kennis die Beeld en Geluid daarbij opdoet, wordt weer aan derden beschikbaar gesteld. Zo gebruikt het Nationaal Archief de Thesaurus die ontwikkeld is bij Beeld en Geluid. De Koninklijke Bibliotheek gebruikt binnenkort de voor en door Beeld en Geluid ontwikkelde storage voor de back-up van zijn gehele digitale collectie.

Hieronder staan enkele middelen waarmee Beeld en Geluid zijn expertise toegankelijk maakt.

  • Publicaties
    Beeld en Geluid deelt zijn kennis onder andere door publicaties in (vak)tijdschriften, en online- en boekpublicaties. Er zijn veel deskundigen verbonden aan Beeld en Geluid die ieder vanuit hun vakgebied schrijven voor een publiek van vakgenoten of voor een breder publiek. Zo leidt het archiefonderzoek van mediahistoricus Bert Hogenkamp niet zelden tot heruitgaven van bestaand archiefmateriaal. Over zijn ontdekkingen in het archief schrijft hij regelmatig columns. Een ander voorbeeld is het boek 'Metadata in the audiovisual production environment.' Dit standaardwerk van Annemieke de Jong is mede ontstaan uit haar ervaring met de (digitale) archieven van Beeld en Geluid.
     
  • Projecten
    In nationale en internationale projecten onderzoekt en ontwikkelt Beeld en Geluid met zijn samenwerkingspartners de toepassing van nieuwe technologieën voor digitale conservering, geautomatiseerde ontsluitingstechnieken, media-assetmanagementsystemen en internationale collectie-uitwisseling. Het toegankelijk maken van audiovisuele collecties voor het onderwijs door middel van streaming media krijgt eveneens aandacht.