Pilot Archivering tweede scherm Zomergasten (2)

 Zomergasten 2012 is gestart. Vanaf 22 juli ontvangt Jan Leyers 6 lange zondagavonden een zomergast. Tijdens de uitzending biedt de VPRO verdieping aan via extra informatie op een tweede scherm. Een speciale redactie werkt de inhoud van dit tweede scherm uit voor de uitzending. Het proces begint zodra de gekozen titels of fragmenten definitief zijn. Stap een is het spotten van het beeldmateriaal om te inventariseren welke vragen een fragment bij de kijker kan oproepen. Wat zijn spraakmakende onderwerpen om nader toe te lichten? Het spanningsveld bestaat eruit om net andere content te bieden dan de gast tijdens het interview.

De research van de tweede schermredactie beperkt zich niet tot een zoektocht op het internet. Waar nodig worden experts geraadpleegd. Mondt dit uit in een interview, zoals bij Tom America over 'De Mus', of Joost Reijnders over de film 'Into great silence', dan wordt het gehele interview uitgewerkt en aangeboden op de website. Via twitter en Facebook vindt actieve interactie plaats met het publiek. Op de website kunnen kijkers foto's aanleveren van hun beleving van het programma.

Het tweede scherm loopt live mee met de uitzending. Alle fragmenten zijn getimed. Op het juiste moment publiceert de redactie per fragment extra content op het tweede scherm.

Na de uitzending komt de fase van de archivering. Beeld en Geluid onderzoekt bij de eerste twee afleveringen de mogelijkheden van internetarchivering. Een enorme uitdaging vanwege het dynamische karakter van de website. Verder worden de tweets van de kijkers gedurende de gehele periode apart opgeslagen, zodat de beleving van de kijker bewaard blijft. Tot slot biedt Beeld en Geluid het scherm, bij wijze van proef, telkens tien dagen aan op www.beeldengeluid.nl/zomergasten-tweede-scherm.

Nog vijf afleveringen te gaan. Daarna volgt de meest interessante fase in de pilot: de analyse van het catalogiseringsproces en de conclusies. Hoe kan Beeld en Geluid contextinformatie van een tweede scherm optimaal duurzaam toegankelijk houden?

Subscribe to Recente blogposts