Voorlopers van Het Klokhuis

Hoewel Het Klokhuis het meest succesvolle en langstlopende educatieve kinderprogramma is, zijn er door de jaren heen heel wat andere educatieve programma’s op televisie geweest. Deze hebben echter geen van allen zolang stand gehouden als Het Klokhuis. In de basis hebben deze programma’s allemaal hetzelfde doel als Het Klokhuis, namelijk de kijker op een of andere manier iets bijbrengen. Qua uitwerking hebben de meeste programma’s echter een andere aanpak.