Heddy Honigmann


Heddy Honigmann (1951)

Heddy Honigmann is internationaal erkend als één van de belangrijkste hedendaagse filmmakers. Vitaliteit en de kracht van het geheugen zijn de centrale thema’s in haar werk. Poezië, muziek, kunst en literatuur bieden troost, zo bewijzen Crazy (2001), Dame La Mano (2004), Forever (2006) en O Amor Natural (1997).

Dutch documentary Collection

Heddy Honigmann in Barend en van Dorp

En op 'n goede dag (2011)

Beeld en Geluid geeft jaarlijks een hedendaagse Nederlandse documentairemaker opdracht  een film te maken geïnspireerd op het archief. 

“Melancholie is voor mij de motor van films maken”