Research and Development blog

Transmediale speurtocht

In februari 2012 bundelden CLARIN-NL en DARIAH-NL hun krachten in een voorstel voor een digitale infrastructuur voor de geesteswetenschappen: CLARIAH. Het voorstel werd gedragen door alle geesteswetenschappelijke instituten in Nederland en een grote groep publieke en private instellingen. 

Binnen het voorontwerp van dit project werden in de loop van 2012 en 2013 demonstratorprojecten opgezet. Deze moesten voor verschillende datatypes binnen de Geesteswetenschappen één of meer functies demonstreren die CLARIAH wil bieden. Deze drie datatypes waren tekst voor Taalkunde, gestructureerde data voor Sociaal-Economische Geschiedenis en audiovisuele data voor Media Studies.

In het TROVe-project werd een zoekmachine gebouwd die wetenschappers uit de digital humanities in staat stelt om de verspreiding van informatie te analyseren in verschillende media door de tijd heen. Daarmee kunnen de specifieke rollen van de verschillende media en hun onderlinge relaties en wederzijdse invloed op elkaar onderzocht worden. TROVe identificeert op die manier de belangrijkste spelers en maakt meteen ook een analyse mogelijk van de rollen die ze spelen in verschillende discursieve constructies. Het helpt ondezoekers om de manieren te tonen waarop media functioneren en het publieke debat beïnvloeden.

Het team dat aan TROVe werkt bestaat uit Johan Oomen, Pieter Vijn en Bouke Huurnink van de afdeling R&D van Beeld en Geluid, Sonja de Leeuw en Eva Baaren van de Universiteit Utrecht en Maarten de Rijke, Jasmijn van Gorp en Isaac Sijaranamual van de Universiteit van Amsterdam.

Meer info

  • Meer info vind je op de website van CLARIAH
  • Binnen de audiovisuele demonstrators werkt Beeld en Geluid ook aan de demonstrator Oral History Today
Subscribe to Recente blogposts