Game on! blog

Spelers in het archief: een gebruikersonderzoek

In het kader van het project Game On! onderzoekt Beeld en Geluid de mogelijkheden voor het duurzaam archiveren van Nederlandse computergames als cultureel erfgoed. Maar wie zitten daar eigenlijk op te wachten? Wat zijn de (potentiële) gebruikers van een game archief en wat voor wensen hebben zij? Voor een publiek gefinancierde instelling is het faciliteren van diverse gebruikersgroepen één van de belangrijkste pijlers om te bepalen óf zaken gearchiveerd worden en zo ja, op welke wijze.

Op basis van dit kleine gebruikersonderzoek (een survey onder 74 respondenten en 6 interviews) ontstaat er een algemeen beeld van de potentiële gebruikers van een gamearchief. Opvallend is dat op één na alle respondenten vinden dat games onderdeel uitmaken van het Nederlands cultureel erfgoed en dat volgens meer dan 90% een gamearchief noodzakelijk is voor het behoud van dat game erfgoed.

Gebruikers van een gamearchief zullen voornamelijk incidentele gebruikers zijn (enkele keren per jaar). Het betreft een diverse groep die verschillende belangen heeft bij het archiveren van games. Gemeenschappelijke wensen die uit het onderzoek naar voren komen zijn: 

  • Maximale toegankelijkheid van het archief, waar mogelijk ook online. 
  • Context bij de gearchiveerde games, vooral in de vorm van websites/forums. 
  • Balans tussen het oppervlakkig archiveren van een grote hoeveelheid games en een kleine aantal games met veel aandacht. 
  • Aandacht voor fysieke/hardwarematige component van games.

Het volledige rapport is hier te lezen. 

Deze resultaten zijn gepresenteerd tijdens een symposium over het bewaren van Nederlandse gamegeschiedenis. Een videoregistratie van die dag vind je hier.

Subscribe to Recente blogposts